Jump to content Jump to navigation

Nederlandse Faunistische Mededelingen

The journal Nederlandse Faunistische Mededelingen (‘Dutch Faunistic Notes’) publishes papers and short communications on Dutch invertebrates.

The journal is the publication medium for members of the study groups of foundation EIS Kenniscentrum Insecten (European Invertebrate Survey – the Netherlands) and other amateur and professional researchers. The goal is to contribute to knowledge of biodiversity in the Netherlands.

The journal is published twice a year and contains, 75-150 pages per volume. Thematic volumes are published on an ad-hoc basis. Entomologische Tabellen (‘Entomological Keys’) is published as a supplement . It is produced in co-operation with the Netherlands Entomological Society (NEV).

Subscription is € 22.50 per year. Single issues cost € 13.- to € 16.-

Subscription and single issues can be obtained at:

EIS Kenniscentrum Insecten
postbus 9517
2300 RA Leiden
telephone: 0031-71-5687670
eis@naturalis.nl
www.eis-nederland.nl

Aanwijzingen voor auteurs.pdf

Instructions for authors.pdf

 

DIRECT NAAR


SAMENVATTINGEN

Volume 52 (2019)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder nieuwe en naar Nederland teruggekeerde haften, vondsten van de schildboomsprinkhaan Cyrtaspis scutata, de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea, de platkopwesp Cephalonomia mycetophila en de witte platrug Propolydesmus germanicus, de biologie van de Europese kaakwesp Pseudogonalos hahnii, een recente vondst van de ernstig bedreigde kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana, de opmars van de hoornaars en deel 9 in de serie "Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen".

Naar de inhoud


Volume 51 (2018)
In dit nummer weer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de herontdekking van de weidesprinkhaan Chorthippus dorsatus, een nieuwe schimmel op mieren, diverse vliegenbijdragen tot een naamlijst van de weinig bekende snoerwormen (Nemertea). Speciale aandacht voor de naamlijst van mesostigmate mijten, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de kennis over een deel van de Nederlandse biodiversiteit die nog slecht bekend is.

Naar de inhoud


Volume 50 (2018)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de uitbreiding van de kaskaardespin Uloborus plumipes, herontdekking van de wants Tropidophlebia costalis, de eerste Nederlandse vondsten van het mosdiertje Hypophorella expansa, de paddenstoelmug Megalopelma nigroclavatus en zeven nieuwe oevervliegen (Ephydridae). Verder het zesde vervolg in de serie "Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden", nieuwe vondsten van de rode soldaatboktor Obrium cantharinum in Limburg, de voortplanting van de goudwesp Chrysis terminata, overzichten van de Nederlandse glasvleugelcicades, inclusief een nieuwe soort voor Nederland, de status van de Nederlandse kieuwpootkreeften en nieuwe synonymie bij de dazen.

Naar de inhoud


Volume 49 (2017)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de eerste Nederlandse vondst van de Aziatische hoornaar, de prachtkever Lamprodila festiva, de zweefvlieg Eristalis obscura, de kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata, de zwaardwesp Ibalia jakowlewi, de slankpootvlieg Campsicnemus pusillus en vier nieuwe wenkvliegjes. Verder een verslag van tien jaar loopkeveronderzoek in de Reijerscamp, de verspreiding en habitat van de vuurspindoder Eoferreola rhombica en het achtste deel in de serie "Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen".

Naar de inhoud


Volume 48 (2017)
In dit nummer diverse nieuwe soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder drie nieuwe kevers, vier nieuwe vliegen, drie nieuwe dwergcicaden, een nieuwe watermijt, een nieuwe pissebed, een nieuw spookkreeftje en een nieuwe bladwesp. Verder het inmiddels 7e deel van "nieuwe en interessante Nederlandse wantsen", een artikel over verspreiding, vliegtijd en ecologie van de houtwesp Tremex fuscicornis en drie op deze soort parasiterende sluipwespen, een artikel over verspreiding, bouw en taxonomische positie van de cactusworm (Priapulida: Priapulus caudatus), en een herziene checklist van de Nederlandse Lauxaniidae (Diptera).

Naar de inhoud


Volume 47 (2016)
In dit nummer exotische platwormen in Nederland, kassprinkhanen (Diestrammena asynamora) in een Fries verpleeghuis, nieuwe vondsten van zwarte weduwen (Latrodectus) in Nederland, de herontdekking van de boszandbij (Andrena coitana) en een nieuwe zandworm, blaaskopvlieg en weinigpoot voor de Nederlandse fauna. Verder een eerste overzicht van de Nederlandse astigmate mijten (Acari: Oribatida: Astigmatina).

Naar de inhoud


Volume 46 (2016)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder twee bijzondere spoorcicaden, diverse nieuwe vliegen, nieuwe mosdiertjes, nieuwe mariene borstelwormen en nieuwe wantsen. Verder overzichten van de wantsen van de Waddeneilanden, de Nederlandse zoetwaterborstelwormen en de slakkendodende vliegen uit de genera Pherbellia en Ditaeniella, de herontdekking van Dryops striatellus en recente waarnemingen van de kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata.

Naar de inhoud


Volume 45 (2015)
In dit nummer diverse nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna. Daaronder de goudwesp Chrysis equestris, de invasieve walnootboorvlieg Rhagoletis completa, de zweefvlieg Psilota exilistyla, de prachtvlieg Homalocephala biumbrata, de snuitkever Exapion ulicis, twee nieuwe springstaarten (Folsomides spp.) en diverse watervlooien en watermijten. Verder de herontdekking van de gele tubebij Stelis signata, de biologie van de graafwesp Psenulus fuscipennis, de exotische stofluis Badonnelia titei en een overzicht van de mosmijten (Oribatida) van het Flevopark in Amsterdam.

Naar de inhoud


Volume 44 (2015)
In dit nummer de nieuwe naamlijst van de galmuggen in de Benelux, de stronkmier (Formica truncorum) in de omgeving van Ommen, de eikelworm (Saccoglossus cf. horsti) in de Oosterschelde en een nieuwe hooiwagen, een nieuwe slakkendoder en een nieuwe kever voor de Nederlandse fauna.

Naar de inhoud


Volume 43 (2014)
Met o.a. de reuzenertswesp (Leucospis dorsigera, twee tweestaarten, een zaadkever, drie zweefvliegen, een roofvlieg, en een bamboeworm nieuw voor Nederland; overzichtsartikelen over het blaaskopvliegengenus Leopoldius en de Nederlandse kriebelmuggen (Diptera: Simuliidae); aanvullingen op de naamlijsten van de Nederlandse loopkevers en sluipvliegen; herontdekking van de wants Julla dumosa; uitbreiding van de kokerjuffer Molanna albicans; en Blackfordia virginica als nieuwe exotische poliep in de Nederlandse wateren.

Naar de inhoud


Volume 42 (2014)
Met twee artikelen over hooiwagens; drie steltmuggen, twee zweefvliegen, een zwarte vlieg, twee slakkendodende vliegen, een springstaart en een zeerups nieuw voor de Nederlandse fauna; overzichtsartikelen over de vliegengenera Psacadina en Anticheta; het kalkdoorntje (Tetrix tenuicornis) in de Gelderse Poort; de doornkaakzandbij (Andrena trimmerana) in Nederland; en de verspreiding van kokerjuffers in twee Nederlandse beken.

Naar de inhoud


Volume 41 (2013)
Nummer 41 is een special geheel gewijd aan de biodiversiteit van het Nederlandse deel van de Noordzee (Oases of marine biodiversity in the North Sea).

Naar de inhoud


Volume 40 (2013)
De springstaart Fasciosminthurus quinquefasciatus en de afvalvlieg Tephrochlaena oraria nieuw voor de Nederlandse fauna, bevestiging van het voorkomen van de hottentottenvilla Villa hottentotta, herontdekking in Nederland van de rode snuitvlieg Rhingia rostrata, herontdekking in het rivierengebied van de gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata en de resultaten van het onderzoek met azijnzuurvallen naar de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus.

Naar de inhoud


Volume 39 (2013)
In totaal 18 nieuwe soorten voor de fauna: de schietmot Ecclisopteryx dalecarlica, houtzwamkever Sulcacis bidentulus, langpootmug Tipula trifascingulata, duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene, revisie van de galvormende bladwespen op wilg en hongerwespen en de uitbreiding van de boomkrekel Oecanthus pellucens.

Naar de inhoud


Volume 38 (2012)
Veel aandacht voor mijten, met name watermijten en mosmijten, de dansmug Metriocnemus carmencitabertarum, wantsen van de wadden, waaiertjes, twee nieuwe blaaskopvliegen, de slakkendodende vlieg Pherbellia annulipes, twee nieuwe blaaskopvliegen en een aanvulling op de lijst van de Nederlandse sluipvliegen.

Naar de inhoud


Volume 37 (2012)
Spectaculaire herontdekking van het bosdoorntje Tetrix bipunctata en de rode schouderboktor Rhamnusium bicolor. Overzicht van exotische brandmieren en nieuwe vindplaatsen van de pissebed Porcellium conspersum en de roodrandzandbij Andrena rosae en een revisie van het lastige vlindergeslacht Agonopterix.

Naar de inhoud


Volume 36 (2011)
Veel aandacht voor vliegen en muggen, met een overzicht van motmuggen in de stedelijke omgeving, een nieuwe bloemvlieg en de invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg Callopistromyia annulipes. Daarnaast een nieuwe mariene worm, vier wantsen, de hooiwagen Platybunus pinetorum, de mooie sachembij Anthophora aestivalis en een overzicht van de wittevliegen in Nederland.

Naar de inhoud


Volume 35 (2011)
Diverse wijzigingen op de lijst van de Nederlandse vliesvleugeligen. De luzernebehangersbij Megachile rotundata, de schubhaarkegelbij Coelioxys afra, de kogelgoudwesp Pseudomalus triangulifer en diverse bronswespen worden voor het eerst voor Nederland vermeld. Bijzonder is de vondst van het RIVM van Ixodiphagus hookeri, een bronswespje dat teken infecteert. Verder worden nog drie wantsen, een steelkwal nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld, evenals een nieuwe parasietvlieg voor de eikenprocessierups.

Naar de inhoud


Volume 34 (2010)
Artikelen en mededelingen over de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans, de wants Phimodera humeralis, de bladsprietkever Oxythyrea funesta, de duizendpoot Henia vesuviana, mosmijten, de Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta, en een tweede aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen; nieuw voor Nederland worden gemeld: de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans, de spoorkrekel Eumodicogryllus bordigalensis, de boktor Stictoleptura cordigera en de graafwesp Isodontia mexicana.

Naar de inhoud


Volume 33 (2010)
Artikelen en mededelingen over de prachtvlieg Melieria picta (Diptera: Ulidiidae), een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland en Duitsland (Leopoldius valvatus, Diptera: Conopidae), de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina (Lepidoptera: Notodontidae) en mariene soorten van harde substraten in de Waddenzee.

Naar de inhoud


Volume 32 (2009)
Overzicht van de Nederlandse Leptolida (=Hydroida) (Cnidaria: Hydrozoa).

Naar de inhoud


Volume 31 (2009)
Artikelen en mededelingen over onder andere een nieuwe vliegenfamilie voor Nederland (Pseudopomyzidae), geïmporteerde Afrikaanse boorvliegen, de Argentijnse mier Linepithema humile, prachtkevers, wantsen van de waddeneilanden, de zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale, de bladwesp Athalia longifoliae; nieuw voor Nederland worden gemeld: diverse wantsen en de springstaartengenera Bilobella en Neanura.

Naar de inhoud


 Volume 30 (2009)
Artikelen en mededelingen over onder andere de wc-motmug Clogmia albipunctata, de metselwesp Ancistrocerus antilope, de moerasspinner Laelia coenosa, Nederlandse mieren in 2004-2008, de springstaart Ptenothrix ciliata, Nederlandse watermijten van het genus Limnesia, aanvullingen op de naamlijst Nederlandse kieuwpootkreeften, en een checklist van de Nederlandse oribatide mijten; nieuw voor Nederland worden gemeld: de kever Dactylosternum abdominale en de dansmug Psectrocladius schlienzi.

Naar de inhoud


Volume 29 (2008)
Artikelen en mededelingen over onder andere de gevlekte platte waterwants Naucoris maculatus, de libellen- en dagvlinderfauna van het Koningsven, toename van de berkenwintervlinder Operophtera fagata in Zuid-Nederland, de invasieve snuitkever Otiorhynchus armadillo in Nederland, de invasieve Noord-Amerikaanse wants Leptoglossus occidentalis in Nederland, de miljoenpoot Polydesmus coriaceus nieuw voor Nederland worden gemeld: vier snuitkevers, enkele schorskevers, en de graafwesp Passaloecus pictus.

Naar de inhoud


Volume 28 (2008)
Artikelen en mededelingen over onder andere de Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg Rhagoletis cingulata, de wespen Microdynerus exilis en Chrysis gracillima, aantekeningen over de Nederlandse keverfamilie Cryptophagidae, het inventariseren en monitoren van mieren; nieuw voor Nederland worden gemeld: twee watermijten, de zweefvlieg Cheilosia griseiventris, de snuitkever Pachyrhinus lethierryi en het springstaartengenus Ptenothrix.

Naar de inhoud


Volume 27 (2007)
Artikelen en mededelingen over onder andere de nachtpauwoog Saturnia pavonia, mieren op de Veluwese wegbermen, de verspreiding en populatiekarakteristieken van de exoot Nieuw-Zeelandse tarwewants Nysius huttoni, aantekeningen over Nederlandse Ptiliidae. Verder de gebruikelijke nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: de uil Xestia stigmatica, de bladwesp Caenolyda reticulata, het heidecicadewaaiertje Halictophagis silwoodensis en de kasmiljoenpoot Aulonopygus aculeatus.

Naar de inhoud


Volume 26 (2007)
Artikelen en mededelingen over onder andere het snuitkevergenus Larinus in Nederland, de veenmol in de Noord-Hollandse duinen, de loopkever Harpalus griceus, de glanskevergenera Cychramus, Pocadius en Thalycra, de wespbij Nomada roberjeotiana, het springstaartengenus Orchesella en de hooiwagen Dicranopalpus ramosus. Nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: de zweefvlieg Brachyopa dorsata, de boorvlieg Tephritis acanthiophilopsis, de watermijt Arrenurus berolinensis en de hooiwagen Nelima doriae.

Naar de inhoud


Volume 25 (2006)
Artikelen en mededelingen over onder andere de roodrandzandbij Andrena rosae, de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de nauwe korfslak Vertigo angustior, een checklist van de Nederlandse zeemijten, aanvullingen en verbeteringen op de Nederlandse naamlijst van de bronswespen, nieuwe vondsten van watermijten, nieuwe en zeldzame kokerjuffers voor Nederland, en verder de nodige nieuwe soorten voor Nederland: de rotsbehangersbij Megachile pilidens, de rivierkreeft Austropotamobius torrentium, de steenvlieg Protonemura risi, de zweefvlieg Eupeodes goeldlini en de boorvlieg Trupanea amoena.

Naar de inhoud


Volume 24 (2006)
Artikelen en mededelingen over o.a. de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus, de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus, de heidewortelboorder Phymatopus hecta en droogboeketten als bron voor nieuwe boorvliegen, nieuwe vondsten van de zuidelijke gouden groefbij Halictus leucaheneus en de bosknotswesp Sapyga similis, een faunistisch overzicht van de Nederlandse kelkwormen Entoprocta, inventarisatie van landslakken van Noord-Brabant en tweekleppigen van het Noordzeekanaal en een nieuwe prachtvlieg voor Nederland Otites formosa.

Naar de inhoud


Volume 23 (2005)
Artikelen en mededelingen over o.a. de miljoenpoten van Nederland, de schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula, het glanskevergenus Carpophilus, het schavertje Stenobothrus stigmaticus in Zeeland, een nieuwe naamlijst van de Nederlandse wantsen, de ondersoorten van de pseudoschorpioen Dactylochelifer latreillei, de naamlijst en determinatiesleutel van de Nederlandse pseudoschorpioenen, de worm Aulodrilus japonicus, de terrestrische dansmuggen en de wants Orius laevigatus.

Naar de inhoud


Volume 22 (2005)
Artikelen en mededelingen over o.a. de urntjeswesp Eumenes coronatus, de loopkever Carabus auronitens, het zweefvliegengenus Psilota, de nauwe korfslak Vertigo angustior, de pissebed Synarmadillo pallidus, nieuw gemeld voor Nederland worden de hooiwagen Nelima sempronii, de exotische borstelworm Branchiodrilus hortensis, de prachtvlieg Tetanops sintenisi, de aziatische garnaal Palaemon macrodactylus en de zweefvlieg Psilota atra. Plus een determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders.

Naar de inhoud


Volume 21 (2004)
Artikelen en mededelingen over o.a. de boomkrekel Oecanthus pellucens, de lichtgroene sabelsprinkhaan Metrioptera bicolor, epizoïsche kreeftachtigen op zeezoogdieren, mariene mosdiertjes, de moerasknikspriet Microdon myrmicae, de snuitkevergenera Acalles, Ruteria en Kyklioacalles, wantsen op de Nederlandse waddeneilanden en natuurvriendelijke oevers en macrofauna.

Naar de inhoud


Volume 20 (2004)
Artikelen en mededelingen over o.a. het veelkleurige lievenheersbeestje Harmonia Axyridis, het massaal voorkomen van de sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata, de kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis, de ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta, de wespbijen van Nederland (Nomada), drie zweefvliegjes minder in Nederland en twee zweefvliegen nieuw voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 19 (2003)
Artikelen en mededelingen over o.a. beschermde kevers (Coleoptera), de kortschildkever Carpelimus zealandicus, de snuitkever Otiorhynchus apenninus, 25 jaar loopkeveronderzoek bij Arnhem, de kalme steekmier Myrmica lobicornis, de hooiwagen Astrobunus laevipes, roeipootkreeftjes, de zweefvlieg Platycheirus aurolateralis, de boorvlieg Myopites apicatus en de springstaart Axelsonia littoralis.

Naar de inhoud


Volume 18 (2003)
Artikelen en mededelingen over o.a. wantsen uit Zeeland, de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea), de veldwespen Polistes dominulus en P. biglumis, de graafwesp Passaloecus brevilabris; Roncus lubricus, een nieuwe pseudoschorpioen voor Nederland; Venezilla parvus en Synarmadillo spec. - twee nieuwe landpissebedden in Nederland; springstaarten op korstmossen en nieuwe records van zeldzame watermijten in Nederland.

Naar de inhoud


Volume 17 (2002)
Artikelen en mededelingen over o.a. de schaatsenrijder Gerris lateralis, de Lenas winperzweefvlieg Dasysyrphus lenensis, de dansmug Glyptotendipes ospeli, de eerste waarneming van de loopkever Elaphropus hoemorrhoidalis, de corticole fauna van platanen II, mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied, nieuwe waarnemingen aan sprinkhanen en krekels in Nederland en een determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda).

Naar de inhoud


Volume 16 (2002)
Artikelen en mededelingen over o.a. de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum (Odonata), de nauwe korfslak Vertigo angustior (Gastropoda), de watervlo Rammner's roeier Scapholoberis rammneri (Cladocera), de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Branchiopoda) en het zweefvliegengenus Sphegina in Nederland (Syrphidae).

Naar de inhoud


Volume 15 (2001)
Artikelen en mededelingen over o.a. diverse snuitkevers (Curculionidae), fauna achter platanenschors (I), een nieuwe pseudoschorpioen (Pseudoscorpiones) voor Nederland, een determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Chilopoda), een nieuwe springstaart (Collembola) voor Nederland, de graafwesp Crossocerus walkeri (Crabronidae), pissebedvliegen (Rhinophoridae) en diverse zweefvliegen nieuw voor Nederland (Syrphidae).

Naar de inhoud


Volume 14 (2001)
Artikelen en mededelingen over o.a. het zweefvliegengenus Callicera (Syrphidae), een nieuwe boorvlieg (Tephritidae) voor Nederland, landpissebedden (Isopoda) van de Ooijpolder (II) en oribatide mijten in bossen (Acari, Oribatida.

Naar de inhoud


Volume 13 (2000)
Een special: de Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari, Hydrachnidia).

Naar de inhoud


Volume 12 (2000)
Artikelen en mededelingen over o.a. de medicinale bloedzuiger (Hirudinea), een nieuwe snuitkever (Curculionidae) voor Nederland, de uitbreiding van het zuidelijk spitskopje (Orthoptera), nieuwe vindplaatsen van de zadelsprinkhaan, de Nederlandse brakwatermollusken (Mollusca), het dansvliegengenus Hilara (Empididae) en een nieuwe zweefvlieg (Syrphidae) voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 11 (2000)
Artikelen en mededelingen over o.a. de herontdekte kleine wrattenbijter (Orthoptera), de reuzenmier (Formicidae), vlokreeftjes (Gammaridea), de opmars van de wespenspin (Araneidae), landpissebedden (Isopoda) van de Ooijpolder (I), nieuwe zweefvliegen (Syrphidae) en een nieuwe spons (Porifera) voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 10 (1999)
Een speciaal nummer: Catalogus van de Nederlandse spinnen (Araneae).

Naar de inhoud


Volume 9 (1999)
Artikelen en mededelingen over een grote variatie aan onderwerpen, onder meer over horzels (Oestridae), pissebedvliegen (Rhinophoridae), een nieuwe spinnendoder (Pompilidae) voor Nederland, zeldzame waterbeesten (Gammaridea, Hydrachnidia), Microlepidoptera (met kleurenplaten) en bodemfauna (Diplopoda, Isopoda).

Naar de inhoud


Volume 8 (1999)
Artikelen over o.a. Boreus hyemalis, de naamlijst Nederlandse glanskevers (Nitidulidae), de naamlijst van de Nederlandse duizendpoten (Chilopoda), Cylisticus convexus (Isopoda), diverse zweefvliegen en sprinkhanen, en interessante libellenwaarnemingen in 1998.

Naar de inhoud


Volume 7 (1997)
Artikelen over een hooiwagen (Opilionida), zweefvliegen (Syrphidae), dansmuggen (Chironomidae), kortschildkevers (Staphylinidae) en pissebedden (Isopoda).

Naar de inhoud


Volume 6 (1997)
Een special: Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse Steninae (Coleoptera: Staphylinidae).

Naar de inhoud


Volume 5 (1993)
Artikelen over de faunistiek van zweefvliegen (Syrphidae), Microlepidoptera en landpissebedden (Isopoda) plus naamlijsten van de Nederlandse kevergroepen Chrysomelidae en Curculionoide.

Naar de inhoud


Volume 4 (1988)
De Verspreidingsatlas van de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae).

Naar de inhoud


Volume 3 (1982)
De Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae.

Naar de inhoud


Volume 2 (1979)
De Verspreidingsatlas van de 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae).

Naar de inhoud


Volume 1a, b, c (1984, 1984, 1990)
De larven der Nederlandse Chironomidae.

Naar de inhoud

Dutch

In het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen worden artikelen en korte mededelingen over ongewervelde dieren in Nederland gepubliceerd. Het tijdschrift is het publicatiemedium voor de werkgroepleden van EIS-Nederland en andere onderzoekers, met als doel het leveren van een bijdrage aan de kennis van de Nederlandse biodiversiteit.

NFM verschijnt twee keer per jaar, elk varierend van 75 - 150 pagina's. Aanvullende delen, gewijd aan een specifiek onderwerp, verschijnen onregelmatig. Alle artikelen zijn met een vertraging van twee jaar als PDF van deze website te downloaden.

Entomologische Tabellen verschijnt als supplement bij NFM. Het bevat sleutels tot groepen ongewervelde dieren en wordt uitgegeven in samenwerking met de Nederlandse Entomologische Vereniging.


Volume 52 (2019)

1-15 D. Drukker, M. Korsten, A. Klink, B. van Maanen & H.J. Hop 2019.
Nieuwe en teruggekeerde haften in Nederland (Ephemeroptera).
17-24 B. Odé & Z. Bruijn 2019.
Verrassende vondst van de schildboomsprinkhaan Cyrtaspis scutata in Nederland (Orthoptera).
25-41 B. Aukema, C.F.M. den Bieman, G. Lommen, G. van de Maat, L. Troisfontaine & P. Vossen 2019.
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen ix (Hemiptera: Heteroptera).
43-46 S.A. de Waart 2019.
Vondst van de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea in Nederland (Platyhelminthes: Geoplanidae).
47-54 M.P. Berg, A. Krediet & O. Franken 2019.
De witte platrug Propolydesmus germanicus, een miljoenpoot nieuw voor de fauna van Nederland (Myriapoda: Diplopoda: Polydesmidae).
55-58 J. de Rond 2019.
De platkopwesp Cephalonomia mycetophila nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Bethylidae).
59-71 T.M.J. Peeters 2019.
De Europese kaakwesp Pseudogonalos hahnii in Nederland (Hymenoptera: Trigonalidae).
73-78 J. Smit & T. Fernhout 2019.
Een nieuwe vondst van de kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana (Hymenoptera: Anthophila: Apidae).
79-86 J. Smit 2019.
Opmars van de hoornaars (Hymenoptera: Vespidae).

Volume 51 (2018)

1-5 A.F. Krediet, M. Bunskoek & M.P. Berg 2018.
De weidesprinkhaan Chorthippus dorsatus na 70 jaar terug in Nederland (Orthoptera).
7-12 P. Boer & J. Noordijk 2018.
Infecties van platwrat Aegeritella tuberculata op schubmieren (Formicidae: Formicinae).
13-21 R.P.G. Geraeds 2018.
Waarnemingen van de gele wespenboktor Plagionotus detritus in Limburg in 2018 (Coleoptera: Cerambycidae).
23-32 M.P. Berg, F. van Langevelde, I. Wynhoff & R.F.H.M. van Bezouw 2018.
De stofluisspringstaart Mackenziella psocoides nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola: Mackenziellidae).
33-38 E. de Bree, J.W. van Zuijlen & J. Wind 2018.
Vier nieuwe mestvliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera: Sphaeroceridae).
39-47 J.T. Smit & E. de Bree 2018.
De grote knikspriet Microdon major nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae).
49-51 J.T. Smit & G. Mensink 2018.
De kalkvilla Villa cingulata opgedoken in Nederland (Diptera: Bombyliidae).
53-58 J. Wind & H. de Jong 2018.
De steltmug Dicranomyia longipennis: introductie of natuurlijke populatie in opmars (Diptera: Limoniidae)?.
59-67 R. Ketelaar, E. de Bree & A. Barendregt 2018.
De slakkendodende vlieg Anticheta atriseta in Nederland gevonden (Diptera: Sciomyzidae).
69-71 B.P. Warrington 2018.
The leaf-miner fly Agromyza bromi new to the Netherlands (Diptera: Agromyzidae).
73-78 J.C. Dek & C. Van Steenwinkel 2018.
Phytomyza jucunda, een nieuwe mineervlieg in Europa (Diptera: Agromyzidae).
79-82 T. van Haaren & T. du Bois 2018.
Eerste bevestigde waarneming van de watermijt Neumania papillosa in Nederland (Acari: Hydrachnidia).
83-92 M.A. Faasse, M. van Dam-Bijleveld, R. Dekker & J.M. Turbeville 2018.
Naamlijst van de mariene snoerwormen van Nederland, met vijf nieuwe soorten (Nemertea).
93-97 A.-E. de Winter & L. Luijten 2018.
Uitbreiding van de gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar in Nederland (Orthoptera).
99-113 H. Siepel 2018.
Third supplement to the checklist of moss mites of the Netherlands (Acari: Oribatida).
115-188 H. Siepel, H.J.W.M. Cremers, W.J. Dimmers, A.J.M. Loomans & G. Vierbergen 2018.
Checklist of the mesostigmatic mites of the Netherlands (Acari: Mesostigmata).

Volume 50 (2018)

1-3 R.M.J.C. Kleukers 2018.
Nederlandse Faunistische Mededelingen nummer 50.
5-12 J. Noordijk, J. Bink & R. Morssinkhof 2018.
De kaskaardespin Uloborus plumipes heeft zich wijd verspreid gevestigd in Nederland (Araneae: Uloboridae).
13-16 B. Aukema, Th. Heijerman & H. Turin 2018.
De wants Tropidophlebia costalis na 75 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Lygaeidae).
17-24 B. Aukema, D. Hermes & R. Ketelaar 2018.
Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden vi (Hemiptera: Heteroptera).
25-30 R.P.G. Geraeds 2018.
De rode soldaatboktor Obrium cantharinum in Limburg (Coleoptera: Cerambycidae).
31-34 R.L. Veenendaal 2018.
Reproduction of the cuckoo wasp Chrysis terminata in nests of Ancistrocerus nigricornis (Hymenoptera: Chrysididae, Eumenidae).
35-37 M.A. Faasse 2018.
Hypophorella expansa, een in kokers van schelpkokerwormen levend mosdiertje, nieuw voor Nederland (Bryozoa).
39-54 M.C. de Haas & C.F.M. den Bieman 2018.
Ecology and distribution of Dutch lacehoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae).
55-69 M. Soesbergen 2018.
Status van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Crustacea: Branchiopoda).
71-84 J. Wind & J.C. Dek 2018.
Zeven nieuwe oevervliegen voor Nederland (Diptera: Ephydridae).
85-88 J.C. Dek 2018.
De paddenstoelmug Megalopelma nigroclavatus nieuw voor Nederland (Diptera: Mycetophilidae).
89-92 Th. Zeegers 2018.
A new synonymy in the horsefly genus Hybomitra (Diptera: Tabanidae).

Volume 49 (2017)

1-10 J. Smit, R. van de Roer, R. Fontein & A.H. de Wilde 2017.
Eerste vondst van de Aziatische hoornaar Vespa velutina nigrithorax in Nederland (Hymenoptera: Vespidae).
11-24 E.O. Colijn, Th. Heijerman & A.P.J.A. Teunissen 2017.
De prachtkever Lamprodila festiva: geïntroduceerd of natuurlijk gevestigd in Nederland (Coleoptera: Buprestidae)?.
25-32 S. Bot 2017.
De broekbijvlieg Eristalis obscura nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae).
33-39 J. Noordijk, Th. Heijerman & M. Brooks 2017.
De kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata voor het eerst gevonden in Nederland (Psocodea: Psoquillidae).
41-46 A.W.M. Mol 2017.
De zwaardwesp Ibalia jakowlewi in Nederland (Hymenoptera: Ibaliidae).
47-72 H. Turin, Th. Heijerman & K. Alders 2017.
Tien jaar loopkeveronderzoek in het natuurontwikkelingsgebied de Reijerscamp (Coleoptera: Carabidae).
73-81 J. Wind & M. Pollet 2017.
Campsicnemus pusillus, een nieuwe slankpootvlieg voor Nederland (Diptera: Dolichopodidae).
83-90 E. de Bree 2017.
Vier nieuwe wenkvliegjes voor Nederland (Diptera: Sepsidae).
91-99 H. Nieuwenhuijsen & J. Smit 2017.
Verspreiding en habitat van de vuurspindoder Eoferreola rhombica in Nederland (Hymenoptera: Pompilidae).
101-106 B. Aukema & G. Lommen 2017.
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen viii (Hemiptera: Heteroptera).

Volume 48 (2017)

1-5 T. Faasen 2017.
Zwervende platbek Pipiza accola nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae).
7-14 Th. Heijerman & G.J.A.M. Lommen 2017.
Polistichus connexus, een nieuwe loopkever voor Nederland (Coleoptera: Carabidae).
15-18 Th. Zeegers & K. Goudsmits 2017.
De gestreepte distelboktor Agapanthia cardui nieuw voor Nederland (Coleoptera: Cerambycidae).
19-25 M.B.P. Drost & Th. Heijerman 2017.
Rhizophagus fenestralis, een nieuwe keversoort voor Nederland (Coleoptera: Monotomidae).
27-37 A.W.M. Mol & C.J. Zwakhals 2017.
De houtwesp Tremex en zijn drie Megarhyssa-sluipwespen in Nederland (Hymenoptera: Siricidae, Ichneumonidae).
39-43 A.W.M. Mol 2017.
De bladwesp Macrophya crassula toch in Nederland (Symphyta: Tenthredinidae).
45-54 B. Aukema, T. Martens, N. Klunder & J. Prijs 2017.
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen vii (Hemiptera: Heteroptera).
55-61 C.E.M. den Bieman & J.D.M. Belgers 2017.
Drie dwergcicaden nieuw voor Nederland: Alebra neglecta, Allygus maculatus en Penestragania apicalis (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae).
63-68 M.P. Berg & A. Krediet 2017.
De kalkribbel Haplophthalmus montivagus, een nieuwe pissebed voor de Nederlandse fauna (Isopoda: Trichoniscidae).
69-74 M.J. Sanabria & M. Scheepens 2017.
Piersigia koenikei, een zeldzame watermijt nieuw voor Nederland (Acari: Hydrachnidia).
75-78 M.A. Faasse 2017.
The first record of the skeleton shrimp Caprella scaura in Northwestern Europe (Crustacea: Amphipoda).
79-85 G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse, D. Tempelman & M.S.S. Lavaleye 2017.
De cactusworm Priapulus caudatus in Nederland (Priapulida).
87-93 Th. Zeegers 2017.
De zwarte vlieg Bibio longipes, een late herfstsoort nieuw voor Nederland (Diptera: Bibionidae).
95-102 E. de Bree 2017.
Twee soorten van het vliegengenus Diastata nieuw voor Nederland (Diptera: Diastatidae).
103-112 P.L.Th. Beuk & J.D.M. Belgers 2017.
Een herziene checklist van de Nederlandse Lauxaniidae (Diptera: Lauxaniidae).

Volume 47 (2016)

1-10 S. de Waart 2016.
Exotische landplatwormen in Nederland (Plathyhelminthes: Tricladida). pdf
11-16 R.M.J.C. Kleukers & D. Nieuwenhuis 2016.
Grote populatie van de kassprinkhaan Diestrammena asynamora in Fries verpleeghuis (Orthoptera). pdf
17-26 J. Noordijk 2016.
Nieuwe vondsten van weduwen Latrodectus in Nederland (Araneae: Theridiidae). pdf
27-30 M.A. Faasse 2016.
Eerste vondst van de vulkaanworm Maxmuelleria lankesteri in Nederland (Echiura). pdf
31-37 H. Nieuwenhuijsen 2016.
De boszandbij Andrena coitana herontdekt in Nederland (Hymenoptera: Apidae). pdf
39-42 J.T. Smit, I.P. Raemakers & R. Aussems 2016.
Duistere blaaskopwesp Leopoldius calceatus nu ook in Nederland (Diptera: Conopidae). pdf
43-47 K. Lock, P. Boer & M.P. Berg 2016.
De weinigpoot Pauropus lanceolatus nieuw voor de Nederlandse fauna (Myriapoda: Pauropoda). pdf
49-87 H. Siepel, H.J.W.M. Cremers & B. Vierbergen 2016.
Provisional checklist of the astigmatic mites of the Netherlands (Acari: Oribatida: Astigmatina). pdf

Volume 46 (2016)

1-10 C.F.M. den Bieman 2016.
Twee bijzondere spoorcicaden voor Nederland: Kelisia monoceros en Ditropsis flavipes (Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae). pdf
11-14 J.C. Dek, A.J.G. Ligot & S. Raymaekers 2016.
Gampsocera numerata, een nieuwe halmvlieg voor Nederland en België (Diptera: Chloropidae). pdf
15-18 E. de Bree & J.C. Dek 2016.
Een vlieg erbij en een familie minder; Canace nasica nieuw voor Nederland (Diptera: Canacidae). pdf
19-35 A. Barendregt 2016.
Slakkendodende vliegen uit de genera Pherbellia en Ditaeniella in Nederland (Diptera: Sciomyzidae). pdf
37-42 Th. Zeegers, D. Belgers, J.C. Dek & B. Oving 2016.
Vijfde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). pdf
43-48 M.A. Faasse, J.W.P. Coolen, A. Gittenberger & N. Schrieken 2016.
Nieuwe mosdiertjes van Noordzeewrakken (Bryozoa). pdf
49-56 M.A. Faasse 2016.
Dispersal of the invasive tubeworms Desdemona ornata and Pseudopolydora paucibranchiata to the Netherlands (Polychaeta: Sedentaria). pdf
57-85 B. Aukema 2016.
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VI (Hemiptera: Heteroptera). pdf
87-93 B. Aukema &D.J. Hermes 2016.
Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden V (Hemiptera: Heteroptera). pdf
95-100 J. Smit &H. Nieuwenhuijsen 2016.
Recente waarnemingen van de kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata (Hymenoptera: Apoidea: Apidae). pdf
101-114 H. Boonstra & M.B.P. Drost 2016.
Na ruim vijftig jaar weer een teken van leven van de ruighaarkever Dryops striatellus in Nederland (Coleoptera: Dryopidae). pdf
115-164 T. van Haaren 2016.
Oligochaeten van brakke en zoute wateren in Nederland (Annelida: Oligochaeta). pdf

Volume 45 (2015)

1-6 V. Soon & A. van Stipdonk 2015.
De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae). pdf
7-11 J. Smit & J.T. Smit 2015.
De gele tubebij Stelis signata op de weg terug (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)? pdf
13-17 R.L. Veenendaal 2015.
Aantekeningen bij de biologie van de graafwesp Psenulus fuscipennis (Hymenoptera: Crabronidae). pdf
19-24 J.T. Smit & R.T.G. Schaareman 2015.
Invasieve walnootboorvlieg Rhagoletis completa nu ook in Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf
25-31 J.T. Smit, E. de Bree, J. van Steenis & L.-J. van der Ent 2015.
De spichtige spitsbek Psilota exilistyla, een derde soort Psilota in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
33-37 J.T. Smit, S. Lamberts, G. van der Maat & B. Hamers 2015.
De prachtvlieg Homalocephala biumbrata nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). pdf
39-49 Th. Heijerman & M.B.P. Drost 2015.
Exapion ulicis, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Brentidae). pdf
51-56 J. Noordijk 2015.
De exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae). pdf
57-66 M.P. Berg, W.J. Dimmers, I. Wynhoff, F. van Langevelde & R.F.H.M. van Bezouw 2015.
De springstaarten Folsomides angularis en F. parvulus nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola: Isotomidae). pdf
67-76 M. Soesbergen 2015.
Nieuwe soorten watervlooien in Nederland (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera). pdf
77-90 H. Smit, H. Boonstra, H.J. Hop, B. van Maanen, B. Achterkamp & R. Wiggers 2015.
Acht nieuwe soorten watermijten voor de Nederlandse fauna (Acari: Hydrachnidia). pdf
91-96 S. Doğan, N. Ayyildiz, F. Faraji, S. Dilkaraoğlu, E. Zeytun & F. Ersin 2015.
Oribatid mites in the Flevopark in Amsterdam (Acari: Oribatida). pdf

Volume 44 (2015)

1-9 P. Boer 2015.
De stronkmier Formica truncorum in het Ommense gebied (Hymenoptera: Formicidae). pdf
11-15 M.A. Faasse 2015.
De eikelworm Saccoglossus cf. horsti in de Oosterschelde (Enteropneusta). pdf
17-27 J. Noordijk, H. Wijnhoven & J. Bink 2015.
De hooiwagen Nelima gothica nieuw voor Nederland (Opiliones). pdf
29-35 J. Mortelmans 2015.
The snail-killing fly Salticella fasciata new for The Netherlands, with an update of Belgian records (Diptera: Sciomyzidae). pdf
37-46 E.O. Colijn, Th. Heijerman, R.P. Jansen, F. van Nunen & J.C.P.M. van de Sande 2015.
Diplocoelus fagi nieuw voor de fauna van Nederland (Coleoptera: Biphyllidae). pdf
47-167 J.C. Roskam & S. Carbonelle 2015.
Annotated checklist of the gall midges from The Netherlands, Belgium and Luxembourg (Diptera: Cecidomyiidae). pdf

Volume 43 (2014)

1-4 A. van Heerden 2014.
De reuzenertswesp Leucospis dorsigera nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chalcidoidea). pdf
5-8 P. Boer & K. Lock 2014.
Twee nieuwe tweestaarten in Nederland (Diplura). pdf
9-15 B. Aukema & Th. Kiewiet 2014.
De wants Jalla dumosa na 45 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Pentatomidae). pdf
17-21 J. Muilwijk & R. Felix 2014.
Recente aanvullingen op de Nederlandse loopkevercatalogus (Coleoptera: Carabidae). pdf
23-26 O. Vorst 2014.
Bruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae). pdf
27-35 W. van Steenis, S. Bot & A. Barendregt 2014.
Twee nieuwe citroenzweefvliegen voor Nederland: Xanthogramma dives en X. stackelbergi (Diptera: Syrphidae). pdf
37-41 S. Bot 2014.
Het dotterbloemgitje Cheilosia frontalis nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
43-45 Th. Zeegers 2014.
Vierde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). pdf
47-54 E. de Bree, R. van den Broek & J.T. Smit 2014.
De gouden stamjager Choerades igneus nieuw voor Nederland (Diptera: Asilidae). pdf
55-66 E. de Bree, J.T. Smit & J. Mortelmans 2014.
Blaaskopvliegen van het genus Leopoldius in de Benelux (Diptera: Conopidae). pdf
67-91 K. Lock & B. van Maanen 2014.
De kriebelmuggen van Nederland en Vlaanderen (Diptera: Simuliidae). pdf
93-101 H. Boonstra & R. Wiggers 2014.
Eerste larvenvondst van de kokerjuffer Molanna albicans buiten Drenthe (Trichoptera: Molannidae). pdf
103-109 M.A. Faasse & M. Melchers 2014.
The exotic jellyfish Blackfordia virginica introduced into the Netherlands (Cnidaria: Hydrozoa). pdf
111-114 M.A. Faasse & T. van Haaren 2014.
Bamboewormen in Nederland, met Micromaldane ornithochaeta nieuw voor Nederland (Polychaeta: Maldanidae). pdf

Volume 42 (2014)

1-9 H. Wijnhoven, J. Noordijk & Th. Heijerman 2014.
Het hooiwagengenus Trogulus in Nederland (Opiliones: Trogulidae). pdf
11-17 J. Noordijk, J. Bink & H. Wijnhoven 2014.
Uitbreiding van de hooiwagen Astrobunus leavipes (Opiliones). pdf
19-23 N.-J. Dek, J. Wind & P. Oosterbroek 2014.
Drie steltmuggen nieuw voor Nederland (Diptera: Limoniidae). pdf
25-28 E. de Bree, F. van de Meutter & J. Mortelmans 2014.
Het zilveren elfje Melangyna lucifera nieuw voor Nederland en België (Diptera: Syrphidae). pdf
29-32 J.T. Smit & E. de Bree 2014.
Het Sachalin-elfje Melangyna pavlovskyi nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
33-35 L. van der Leij 2014.
De zwarte vlieg Bibio venosus nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: Bibionidae). pdf
37-45 A. Barendregt, J. Mortelmans & J.W. van Zuijlen 2014.
Slakkendodende vliegen van het genus Psacadina in Nederland en België (Diptera: Sciomyzidae). pdf
47-54 A. Barendregt, J. Prijs & J.H.C. Velterop 2014.
Slakkendodende vliegen van het genus Anticheta in Nederland, met twee soorten nieuw voor de fauna (Diptera: Sciomyzidae). pdf
55-61 P. Eekelder 2014.
Verspreiding en biotoop van het kalkdoorntje Tetrix tenuicornis in de Gelderse Poort (Orthoptera). pdf
63-70 M.P. Berg & J.J. van Duinen 2014.
De springstaart Entomobrya unostrigata nieuw voor noordwest Europa (Hexapoda: Collembola: Entomobryidae). pdf
71-74 M.A. Faasse 2014.
Sigalionide zeerupsen in Nederland, met Fimbriosthenelais minor nieuw voor Nederland (Polychaeta: Sigalionidae). pdf
75-79 J. Smit & A.H. de Wilde 2014.
Nieuwe vondsten van de doornkaakzandbij Andrena trimmerana in Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). pdf
81-93 R.J.M. Franken, A.G.M. Klutman & D. Tempelman 2014.
Spatial and temporal distribution of caddisfly larvae in two lowland streams in The Netherlands (Trichoptera). pdf

Volume 41 (2013)

1-14 M.A. Faasse, G.W.N.M. van Moorsel & D. Tempelman 2013.
Moss animals of the Dutch part of the North Sea and coastal waters of the Netherlands (Bryozoa). pdf
15-29 D. Tempelman, G.W.N.M. van Moorsel & M.A. Faasse 2013.
De molkreeften Upogebia deltaura en U. stellata en geassocieerde soorten in de Noordzee (Decapoda: Upogebiidae). pdf
31-34 W. Lewis & A. Gittenberger 2013.
First record of a settled stomatopod Platysquilla eusebia in the North Sea (Malacostraca: Stomatopoda). pdf
35-41 A. Gittenberger, N. Schrieken, J.W.P. Coolen & W. Vlierhuis 2013.
The juwel anemone Corynactis viridis, a new order for the Netherlands (Cnidaria: Corallimorpharia). pdf
43-47 M.A. Faasse & A.H.M. Ligthart 2013.
De zeepissebed Uromunna spec, de eerste waarneming van de familie Munnidae in Nederland (Isopoda). pdf
49-57 W. Lengkeek, J.W.P. Coolen, A. Gittenberger & N. Schrieken 2013.
Ecological relevance of shipwrecks in the North Sea. pdf
59-67 S. Bouma & W. Lengkeek 2013.
Benthic communities on hard substrates within the first Dutch offshore wind farm (OWEZ). pdf
69-78 N. Schrieken, A. Gittenberger, J.W.P. Coolen & W. Lengkeek 2013.
Marine fauna of hard substrata of the Cleaver bank and Dogger bank. pdf
79-111 A. Gittenberger & W.M.G.M. van Loon 2013.
Sensitivities of marine macrozoobenthos to environmental pressures in the Netherlands. pdf

Volume 40 (2013)

1-7 M.P. Berg & A. den Ouden 2013.
De springstaart Fasciosminthurus quinquefasciatus nieuw voor de Nederlandse fauna (Collembola: Bourletiellidae). pdf
9-14 Th. Heijerman, J. Noordijk & E.O. Colijn 2013.
Komt de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus in azijnzuurvallen (Coleoptera: Cucujidae)? pdf
15-21 E. de Bree, S. Bot & J.T. Smit 2013.
De rode snuitvlieg Rhingia rostrata terug in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
23-33 J.T. Smit 2013.
De hottentottenvilla Villa hottentotta toch op de Nederlandse lijst (Diptera: Bombyliidae). pdf
35-38 R. van der Weele 2013.
Tephrochlaena oraria, een nieuwe afvalvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Heleomyzidae). pdf
39-41 J. Smit 2013.
De gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata teruggevonden in het rivierengebied (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). pdf

Volume 39 (2013)

1-6 J.D.M. Belgers, C.J. Zwakhals & P.J. van Helsdingen 2013. 
De bijzondere levensloop van de sluipwesp Acrodactyla quadrisculpta op de schaduwstrekspin Tetragnatha montana (Hymenoptera: Ichneumonidae, Araneae: Tetragnathidae). pdf
7-13 O. Vorst & T. Faasen 2013. 
Sulcacis bidentulus, een nieuwe houtzwamkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Ciidae). pdf
15-34 A.W.M. Mol 2013. 
Galvormende bladwespen op wilg in Nederland (Hymenoptera: Tenthredinidae: Nematinae). pdf
35-41 D. Schut & I. Niemeijer 2013. 
Vestiging van de boomkrekel Oecanthus pellucens in het rivierengebied (Orthoptera). pdf
43-48 P. Oosterbroek, J.C. Dek & H. de Jong 2013. 
The cranefly Tipula trifascingulata new for the Netherlands (Diptera: Tipulidae). pdf
49-53 J.T. Smit 2013. 
Duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene duikt op in Nederlandse wolzwevercollectie (Diptera: Bombyliidae). pdf
55-87 C. van Achterberg 2013. 
De Nederlandse hongerwespen (Hymenoptera: Evanioidea: Gasteruptiidae). pdf
89-93 M.J. Sanabria & K. Lock 2013.
Eerste waarneming van de schietmot Ecclisopteryx dalecarlica in Nederland en nieuwe vondsten in België (Trichoptera: Limnephilidae). pdf
95-98 M.A. Faasse 2013. 
Northward dispersal of the tanaid Zeuxo holdichi to the Netherlands (Crustacea: Tanaidae). pdf

Volume 38 (2012)

1-7 J. Smit, J.T. Smit, V. Middelman & R.P. Vos 2012. 
Struikelen over Stylops op de Stompert (Strepsiptera: Stylopidae). pdf
9-16 H. Turin, Th. Heijerman, J. Noordijk & J. Trautner 2012. Het recente voorkomen van de loopkever Harpalus signaticornis in Nederland (Coleoptera: Carabidae). pdf
17-24 J. Noordijk, M. Lammers & Th. Heijerman 2012. 
De strooiselbewonende hooiwagens van stuwwalbossen. pdf
25-48 B. Aukema, D. Hermes, P-p. Chen & N. Nieser 2012. 
Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera). pdf
49-54 J.T. Kuper & H.K.M. Moller Pillot 2012. 
Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae). pdf
55-61 E. de Bree & J.T. Smit 2012. 
Zodion kroeberi, een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland (Diptera: Conopidae). pdf
63-66 E. de Bree 2012. 
De stekeldrager Abrachyglossum capitatum, een nieuwe blaaskopvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Conopidae). pdf
67-70 J.T. Smit & B. Hamers 2012. 
De slakkendodende vlieg Pherbellia annulipes nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae). pdf
71-75 G.W.A. Pennards 2012. 
Het sparrengitje Cheilosia morio nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
77-82 J.T. Smit, E. de Bree & L. van der Leij 2012. 
Het klitgitje Cheilosia vulpina nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
83-88 Th. Zeegers 2012. 
Derde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). pdf
89-93 H. Siepel, W.J. Dimmers, N.A.C. Smits & G. Vierbergen 2012. 
New mossmites from The Netherlands (Acari: Oribatida). pdf
95-113 H. Smit, H. Boonstra, O.W.M. Duijts, B. van Maanen & R. Wiggers 2012. 
Meer dan 250 soorten watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia, Halacaridae)! pdf
115-125 H.Smit & B. van Maanen 2012. 
Een update van de naamlijst van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). pdf

Volume 37 (2012)

1-4 J.A. Omon & C. van Bochove 2012. 
Het bosdoorntje Tetrix bipunctata na 36 jaar weer in Nederland aangetroffen (Orthoptera). pdf
5-13 J. Noordijk, G. Vierbergen & P. Boer 2012. 
Brandmieren Solenopsis in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). pdf
14-21 E.O. Colijn & M. Kanters 2012. 
De rode schouderboktor Rhamnusium bicolor na 70 jaar weer in Nederland aangetroffen (Coleoptera: Cerambycidae). pdf
23-28 M.P. Berg, A.T.C. Dias, R. van Oosten & D. Bellone 2012. 
Een opmerkelijke waarneming van de zeldzame landpissebed Porcellium conspersum in Overijssel (Isopoda: Trachelipodidae). pdf
29-37 J. Smit, A.J. Loonstra & A.H. de Wilde 2012. 
De roodrandzandbij Andrena rosae weer op de goede weg (Hymenoptera: Apidae)? pdf
39-43 R.L. Veenendaal 2012. 
De biologie van de goudwesp Holopyga generosa (Hymenoptera: Chrysididae). pdf
45-104 K.J. Huisman 2012. 
The micro moth genus Agonopterix in the Netherlands (Lepidoptera: Elachistidae: Depressariinae). pdf

Volume 36 (2011)

 

1-7

B. Aukema 2011. 
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen V. (Hemiptera: Heteroptera). pdf

9-14

H. Wijnhoven & J. Noordijk 2011. 
Platybunus pinetorum, een volgende hooiwagen die Nederland verovert (Opiliones: Phalangiidae). pdf

15-21

A.J. Loonstra & J. van Erkelens 2011. 
Leucophora obtusa, een nieuwe bloemvlieg voor Nederland (Diptera: Anthomyiidae). pdf

23-27

J.T. Smit & B. Hamers 2011. 
De invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg Callopistromyia annulipes nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). pdf

29-47

J.T. Smit & J.D.M. Belgers 2011. 
Interessante waarnemingen van boor- en prachtvliegen in Nederland (Diptera: Tephritidae, Ulidiidae). pdf

49-68

L. Boumans 2011. 
Bijdrage aan de kennis van urbane motmuggen (Diptera: Psychodidae). pdf

69-98

M.G.M. Jansen 2011. 
The whiteflies of The Netherlands, including two species new for the Dutch fauna (Hemiptera: Aleyrodidae). pdf

99-102

M.A. Faasse 2011. 
Pileolaria berkeleyana, a spirorbin polychaete worm introduced to the Netherlands (Polychaeta: Serpulidae: Spirorbinae). pdf

103-106

M.A. Faasse 2011. 
The exotic isopod Synidotea in the Netherlands and Europe, a Japanse or American invasion (Pancrustacea: Isopoda)? pdf

107-109

J. Smit 2011. 
De metselwesp Ancistrocerus ichneumonideus toch weer opgedoken (Hymenoptera: Vespidae)! pdf

111-114

J. Smit 2011. 
Een onverwachte vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis in de Gelderse Poort (Hymenoptera: Apidae). pdf


Volume 35 (2011)

1-15

M.P. Soesbergen 2011. 
Bladpootkreeften in Nederland, een overzicht (Crustacea: Branchiopoda: Phyllopoda).pdf

17-20

R.L. Veenendaal 2011. 
Pseudomalus triangulifer, een nieuwe kogelgoudwesp voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Chrysididae).pdf

21-26

S.J.J. Schreven 2011. 
De luzernebehangersbij Megachile rotundata nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae).pdf

27-32

S.J.J. Schreven 2011. 
De schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae).pdf

33-35

M.J. Gijswijt 2011. 
Tweede aanvulling op de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea).pdf

37-43

R.C.M. Verdonschot, T.B.M. Dekkers & J.G.M. Cuppen 2011. 
De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae).pdf

45-51

M.P. Berg, C.G.E. van Noordwijk & A. Kruithof 2011. 
De brede pissebed Porcellio dilatatus komt nog vrijlevend voor in Nederland (Isopoda: Porcellionidae).pdf

53-59

B. Aukema 2011. 
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen IV (Hemiptera: Heteroptera).pdf

61-67

M.A. Faasse & S. Waajen 2011. 
De steelkwallen van Nederland (Cnidaria: Staurozoa).pdf

69-72

A. van Stipdonk & Th. Zeegers 2011. 
Eiafzet van de sluipvlieg Phorocera grandis op de eikenprocessierupsThaumetopoea processionea (Diptera: Tachinidae, Lepidoptera: Thaumetopoeidae).pdf

73-82

J.T. Kuper & W.C.E.P. Verberk 2011. 
Fenologie, habitat en verspreiding van pluimmuggen in Nederlandse hoogvenen (Diptera: Chaoboridae).pdf

83-86

A.E. de Winter 2011. 
Uitbreiding van de grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima in Noord-Groningen (Orthoptera).pdf

87-90

D. van den Toorn 2011. 
Notes on the identification of the pseudoscorpions Chthonius tetrachelatusand C. kewi (Pseudoscorpiones: Chthoniidae).pdf


Volume 34 (2010)

1-10 M. Grutters, R Versijde, W.H. Bakker, D. Groenendijk & J.H. Bouwman 2010. 
Nieuwkomer op het spoor: de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans in Nederland (Orthoptera: Acrididae).pdf
11-16 J.H. Bouwman 2010. 
De spoorkrekel Eumodicogryllus bordigalensis nieuw voor Nederland (Orthoptera: Gryllidae). pdf
17-22 B. Aukema 2010. 
Phimodera humeralis na bijna 70 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Scutelleridae). pdf
23-28 Th. Heijerman & H. Corten 2010. 
Oxythyrea funesta weer in Nederland gevonden (Coleoptera: Scarabaeidae). pdf
29-34 W.H.O. Ernst, Th. Heijerman & Th. Zeegers 2010. 
Stictoleptura cordigera, een nieuwe boktor voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Cerambycidae). pdf
35-40 M.P. Berg, A.T.C. Dias, P. Martins da Silva, P.M.C.S. da Silva & R. Verweij 2010. 
Het voorkomen van de duizendpoot Henia vesuviana in Nederland bevestigd (Chilopoda: Geophilomorpha: Dignathodontidae). pdf
41-44 H. Siepel & W. Dimmers 2010. 
Some mossmites new for the Netherlands (Acari: Oribatida). pdf
45-54 G.W.N.M. van Moorsel, D. Tempelman & W. Lewis 2010. 
De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal (Polychaeta: Spionidae). pdf
55-66 Th. Zeegers 2010. 
Tweede aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). pdf
77-72 J. Smit & W. Wijngaard 2010. 
Isodontia mexicana, een nieuwe langsteelgraafwesp voor Nederland (Hymenoptera: Sphecidae). pdf

Volume 33 (2010)

1-8 J.T. Smit 2010. 
De prachtvlieg Melieria picta in grote aantallen op strandkweek Elytrigia atherica op Schiermonnikoog (Diptera: Ulidiidae). pdf
9-11 J.-H. Stuke, C. Saure & G. Pennards 2010. 
Leopoldius valvatus, een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland en Duitsland (Diptera: Conopidae). pdf
13-20 F.A.H.E. Post 2010. 
Herontdekking en uitbreiding van de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullinadoor klimaatopwarming (Lepidoptera: Notodontidae). pdf
21-75 A. Gittenberger, M. Rensing, H. Stegenga & B.W. Hoeksema 2010. 
Native and non-native species of hard substrata in the Dutch Wadden Sea. pdf

Volume 32 (2009)

1-207

W. Vervoort & M.A. Faasse 2009. 
Overzicht van de Nederlandse Leptolida (= Hydroida) (Cnidaria: Hydrozoa). pdf


Volume 31 (2009)

1-4 J.W.A. van Zuijlen 2009. 
Pseudopomyza atrimana, vertegenwoordiger van een nieuwe vliegenfamilie voor Nederland (Diptera: Pseudopomyzidae). pdf
5-9 J.T. Smit, R. Heemskerk & W. de Kogel 2009. 
Afrikaanse boorvliegen geïmporteerd in Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf
11-16 L. Boumans 2009. 
Psychoda surcoufi, een motmug van compost, nieuw voor Nederland (Diptera: Psychodidae). pdf
17-23 P. Boer & M. Brooks 2009. 
Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). pdf
25-34 O. Vorst, Th. Heijerman, A.P.J.A. Teunissen & G.O. Keijl 2009. 
Nieuws over de Nederlandse prachtkevers (Coleoptera: Buprestidae). pdf
35-42 B. de Knegt & F.L.A. Brekelmans 2009. 
Opmars van de zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale in Nederland (Orthoptera). pdf
43-52 A.W.M. Mol 2009. 
Athalia longifoliae sp. rev., stat. nov., new for the Netherlands and Germany (Hymenoptera: Tenthredinidae). pdf
53-87 B. Aukema & D.J. Hermes 2009. 
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera). pdf
89-99 B. Aukema & D.J. Hermes 2009. 
Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden III (Hemiptera: Heteroptera). pdf
101-112 M.P. Berg 2009. 
De springstaarten van Nederland: het genus Bilobella, nieuw voor  de fauna, en Neanura (Hexapoda: Entognatha: Collembola). pdf

Volume 30 (2009)

1-10 L. Boumans 2009. 
De wc-motmug Clogmia albipunctata, een opvallend maar onopgemerkt element van onze fauna (Diptera: Psychodidae). pdf
11-16 O. Vorst 2009. 
Dactylosternum abdominale, een langverwachte kever nieuw voor Nederland (Coleoptera: Hydrophilidae). pdf
17-22 A. de Beauvesère-Storm & D. Tempelman 2009. 
De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae). pdf
23-28 J. Smit 2009. 
Het voorkomen van Ancistrocerus antilope in Nederland (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). pdf
29-38 F. Post 2009. 
Voorposten van de moerasspinner Laelia coenosa in Natura2000-gebieden in Nederland (Lepidoptera: Lymantriidae). pdf
39-46 P. Boer 2009. 
Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae). pdf
47-52 M.P. Berg 2009. 
Niet Ptenothrix atra maar P. ciliata komt voor in Nederland (Hexapoda: Entognatha: Collembola). pdf
53-74 T. van Haaren & D. Tempelman 2009. 
The Dutch species of Limnesia, with ecological and biological notes (Acari: Hydrachnidia). pdf
75-82 M. Soesbergen & J. van de Sande 2009. 
Aanvullingen op de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Crustacea: Branchiopoda). pdf
83-110 H. Siepel, A.S. Zaitsev & M.P. Berg 2009. 
Checklist of the oribatid mites of the Netherlands (Acari: Oribatida). pdf

Volume 29 (2008)

1-4 B. Koese 2008.
Nieuwe vondsten van de gevlekte platte waterwants Naucoris maculatus (Hemiptera: Heteroptera). pdf
5-20 R. Ketelaar & J. Bouwman 2008.
Een reconstructie van de libellen- en dagvlinderfauna van het Koningsven (Odonata, Lepidoptera). pdf
21-26 I. Raemakers 2008.
De graafwesp Passaloecus pictus nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Crabronidae). pdf
27-35 F. Post 2008.
Toename van de berkenwintervlinder Operophtera fagata in Zuid-Nederland (Lepidoptera: Geometridae). pdf
37-48 T. Heijerman & S. Hellingman 2008.
Otiorhynchus armadillo, een invasieve snuitkever, gevestigd in Nederland (Coleoptera: Curculionidae). pdf
49-60 H. Edzes & T. Heijerman 2008.
Vier nieuwe snuitkevers voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae). pdf
61-74 O. Vorst, T. Heijerman, F. van Nunen & P. van Wielink 2008.
Enige schorskevers nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). pdf
75-77 M.P. Berg, A. Vegh & W. Kreeftenberg 2008.
Het voorkomen van de miljoenpoot Polydesmus coriaceus in Nederland (Diplopoda: Polydesmidae). pdf
78-80 B. Aukema 2008.
De invasieve Noord-Amerikaanse wants Leptoglossus occidentalis bereikt ook Nederland (Heteroptera: Coreidae). pdf

Volume 28 (2008)

1-16 J.T. Smit & E.G.M. Dijkstra 2008.
De invasieve Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg Rhagoletis cingulata in Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf
17-34 P. Boer 2008.
Het inventariseren en monitoren van mieren (Hymenoptera: Formicidae). pdf
35-39 Th. Heijerman 2008.
De snuitkever Pachyrhinus lethierryi nieuw voor Nederland (Coleoptera: Curculionidae). pdf
41-47 H. Smit, H. Hop & R. Munts 2008.
Twee soorten watermijten nieuw voor de Nederlandse fauna, alsmede nieuwe vondsten van zeldzame soorten (Acari: Hydrachnidia). pdf
49-57 M. Berg 2008.
De springstaarten van Nederland: het genus Ptenothrix, nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Entognatha: Collembola). pdf
59-62 M. Reemer & C. Claussen 2008.
Het grijs gitje Cheilosia griseiventris sensu Stubbs & Falk (1983) in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
63-68 J. Smit & P. Megens 2008.
De wespen Microdynerus exilis en Chrysis gracillima, kleine zeldzaamheden, maar nog niet verdwenen (Hymenoptera: Vespidae, Chrysididae). pdf
69-79 O. Vorst & C. Johnson 2008.
Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera). pdf

Volume 27 (2007)

1-9 F. Post 2007.
De nachtpauwoog Saturnia pavonia in Zuid-Nederland: verspreiding, vliegtijd en voedselkeuze (Lepidoptera: Saturnidae). pdf
11-18 F. Post 2007.
Een ontdekking in de Peel: de uil Xestia stigmatica nieuw voor Nederland (Lepidoptera: Noctuidae). pdf
19-21 W. Bakker & F. Bakker 2007.
De bladwesp Caenolyda reticulata nieuw voor de Nederlandse Fauna (Hymenoptera: Pamphiliidae). pdf
23-50 J. Noordijk & P. Boer 2007.
Mieren in Veluwebermen: Soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae). pdf
51-70 J.T. Smit M. Reemer & B. Aukema 2007.
Een invasie van de Nieuw-Zeelandse tarwewants Nysius huttoni in Nederland (Heteroptera: Lygaeidae). pdf
71-84 O. Vorst 2007.
Notes on Dutch Ptiliidae (Coleoptera). pdf
85-90 J.T. Smit 2007.
Het heidecicadewaaiertje Halictophagus silwoodensis nieuw voor Nederland (Strepsiptera: Halictophagidae). pdf
91-92 M. Soesbergen & C. Jeekel 2007.
Aulonopygus aculeatus, een kasmiljoenpoot nieuw voor de Nederlandse fauna (Diplopoda: Spirostrepida: Spirostrepidae). pdf

Volume 26 (2007)

1-16 Th. Heijerman 2007.
Het snuitkevergenus Larinus in Nederland, met Larinus turbinatus als nieuwe soort voor de fauna (Coleoptera: Curculionidae). pdf
17-20 M. Reemer, B. van Aartsen & J.T. Smit 2007.
De zweefvlieg Brachyopa dorsata na 39 écht in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
21-25 J.T. Smit & B. van Aartsen 2007.
De boorvlieg Tephritis acanthiophilopsis nieuw voor Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf
27-30 W. Kerkhof 2007.
Waarnemingen van de veenmol Gryllotalpa gryllotalpa in de duinen van Noord-Holland (Orthoptera). pdf
31-38 J. Smit & F. v.d. Meer 2007.
Verdwenen en verschenen: de kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana (Hymenoptera: Apidae s.l.). pdf
39-42 H. Smit, K. Didderen & R. Wiggers 2007.
The first record of the watermite Arrenurus berolinensis from the Netherlands, with the first description of the female (Acari: Hydrachnidia). pdf
43-50 J. Noordijk, Th. Heijerman & H. Turin 2007.
Recente waarnemingen van de loopkever Harpalus griseus: is er een trend (Coleoptera: Carabidae). pdf
51-64 J.E. de Oude 2007.
Het voorkomen van de glanskevers van de genera Cychramus, Pocadius en Thalycra in Nederland (Coleoptera: Nitidulidae). pdf
65-68 J. Noordijk, H. Wijnhoven & J.G.M. Cuppen 2007.
The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones). pdf
69-75 H. Wijnhoven 2007.
De hooiwagen Nelima doriae nieuw voor Nederland (Arachnida: Opiliones). pdf
77-92 M.P. Berg 2007.
De springstaarten van Nederland: het genus Orchesella (Hexapoda: Entognatha: Collembola). pdf

Volume 25 (2006)

1-9 F. van der Meer, M. Reemer, T.M.J. Peeters & A. Neve 2006.
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-Hollandse Biesbosch (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). pdf
11-18 Th.M.J. Peeters, I.P. Raemakers, J. van de Nieuwegiessen & J.T. Kuper 2006.
De rotsbehangersbij Megachile pilidens, nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). pdf
19-24 M.J. Gijswijt 2006.
Aanvullingen en verbeteringen op de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea). pdf
25-32 I. Bartsch & H. Smit 2006.
Een checklist van de Nederlandse zeemijten (Acari: Halacaroidea). pdf
33-38 H. Smit, Tj.H. van den Hoek & R. Wiggers 2006.
Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia). pdf
39-42 C.H.J.M. Fransen & L.B. Holthuis 2006.
De rivierkreeft Austropotamobius torrentium in Nederland gevangen in 1956 (Crustacea: Decapoda: Astacidae). pdf
43-52 Tj.H. van den Hoek 2006.
De steenvlieg Protonemura risi nieuw voor Nederland (Plecoptera: Nemouridae). pdf
53-68 R. Wiggers, Tj.H. van den Hoek, B. van Maanen, H. van Kleef & L.W.G. Higler 2006.
Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (Trichoptera). pdf
69-86 A. Boesveld 2006.
Inventarisatie van de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca: Gastropoda). pdf
87-92 M. Reemer & J. van Steenis 2006.
Het zweefvliegenduo Eupeodes bucculatus en E. goeldlini in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
93-96 J.T. Smit & B. Hamers 2006.
De boorvlieg Trupanea amoena nieuw voor Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf

Volume 24 (2006)

1-6 G. van Dijk 2006.
De waterroofkever Dytiscus latissimus na 38 jaar weer in Nederland opgedoken (Coleoptera: Dytiscidae). pdf
7-12 M.A. Faasse 2006.
Faunistisch overzicht van de Nederlandse kelkwormen (Entoprocta). pdf
13-20 F.A.H.E. Post 2006.
De heidewortelboorder Phymatopus hecta in verzuurde bossen in Zuid-Nederland (Lepidoptera: Hepialidae). pdf
21-24 J. Smit & H. Pijfers 2006.
Een vondst van de zuidelijke gouden groefbij Halictus leucaheneus (Hymenoptera: Apidae s.l.). pdf
25-28 J. Smit & B. van Aartsen 2006.
De bosknotswesp Sapyga similis toch niet verdwenen uit Nederland (Hymenoptera: Sapygidae). pdf
29-40 J.G.M. Cuppen, B. Koese & H. Sierdsema 2006.
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). pdf
41-47 B. Koese & J.G.M. Cuppen 2006.
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae). pdf
49-54 H. Sierdsema & J.G.M. Cuppen 2006.
A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). pdf
55-88 A. Boesveld 2006.
Inventarisatie van de landslakken van Noord-Brabant (Mollusca: Gastropoda). pdf
89-116 T. van Haaren & D. Tempelman 2006.
De tweekleppigen van het Noordzeekanaal (Mollusca: Bivalvia). pdf
117-120 J.T. Smit 2006.
Droogboeketten als vector voor exoten (Diptera: tephritidae)? pdf
121-123 J.T. Smit & W. Renema 2006.
De prachtvlieg Otites formosa nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). pdf

Volume 23 (2005)

1-12 M.P. Berg 2005.
Naamlijst van de Nederlandse miljoenpoten (Myriapoda: Diplopoda). pdf
13-16 I.P. Raemakers 2005.
De schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula terug in Nederland (Hymenoptera: Apidae). pdf
17-32 J.E. de Oude 2005.
Het voorkomen van glanskevers van het genus Carpophilus in Nederland (Coleoptera: Nitidulidae). pdf
33-36 J. Bouwman 2005.
Vondst van het schavertje Stenobothrus stigmaticus in Zeeland (Orthoptera). pdf
37-76 B. Aukema, F.G. Bos, D.J. Hermes & Ph. Zeinstra 2005.
Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen II, met een geactualiseerde naamlijst (Hemiptera: Heteroptera). pdf
77-90 D. van den Tooren 2005.
The subspecies of the pseudoscorpion Dactylochelifer latreillei in the Netherlands (Pseudoscorpiones: Cheliferidae). pdf
91-102 D. van den Tooren 2005.
Naamlijst en determinatiesleutel tot de pseudoschorpioenen van Nederland (Arachnida: Pseudoscorpiones). pdf
103-112 Tj.H. van den Hoek & P.F.M. Verdonschot 2005.
Distribution and ecology of Aulodrilus japonicus in the Netherlands (Oligochaeta: Tubificidae). pdf
113-124 H.K.M. Moller Pillot 2005.
Invloed van inundatie van graslanden op terrestrische dansmuggen (Diptera: Chironomidae). pdf
125 B. Aukema & A.J.M. Loomans 2005.
De wants Orius laevigatus in Nederland (Heteroptera: Anthocoridae). pdf

Volume 22 (2005)

1-6 H. Wijnhoven 2005.
De hooiwagen Nelima sempronii nieuw voor Nederland (Opiliones: Phalangiidae). pdf
7-16 E. Lam & B. ten Haken 2005.
Het voorkomen van Carabus auronitens in Oost-Nederland (Coleoptera: Carabidae). pdf
17-21 T. van Haaren, M. Soes & R. Munts 2005.
Branchiodrilus hortensis, een nieuwe exotische borstelworm in Nederland (Annelida: Oligochaeta). pdf
23-26 J. Smit 2005.
De urntjeswesp Eumenes coronatus zoekt het hogerop (Hymenoptera: Vespidae). pdf
27-90 H. Nieuwenhuijsen 2005.
Determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera : Pompilidae). pdf erratum: pdf
91-94 J.T. Smit 2005.
De prachtvlieg Tetanops sintenisi nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). pdf
95-111 C. d'Udekem d'Acoz, M. Faasse, E. Dumoulin & H. de Blauwe 2005.
Occurrence of the Asian shrimp Palaemon macrodactylus in the southern bight of the North sea, with a key to the Palaemonidae of north-western Europe (Crustacea: Decapoda: Caridae). pdf
113-120 J.T. Smit & Th. Zeegers 2005.
Overzicht van het zweefvliegengenus Psilota in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
121-122 A. Boesveld 2005.
Overwinteringsgedrag van de nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca). pdf
123-125 M. Soesbergen 2005.
En de naam is Synarmadillo pallidus (Crustacea: Isopoda: Armadillidae). pdf

Volume 21 (2004)

1-6 R.P.W.H. Felix & H.H. van Kleef 2004.
Boomkrekels Oecanthus pellucens bij Lobith het land binnen (Orthoptera: Gryllidae). pdf
7-10 R.P.W.H. Felix 2004.
De eerste vondst van de lichtgroene sabelsprinkhaan Metrioptera bicolor in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae). pdf
11-16 L.B. Holthuis & C.H.J.M. Fransen 2004.
Interesting records of whale epizoic crustaceans from the Dutch North Sea coast (Cirripedia, Amphipoda). pdf
17-54 M.A. Faasse & H. De Blauwe 2004.
Faunistisch overzicht van de mariene mosdiertjes van Nederland (Bryozoa: Stenolaemata, Gymnolaemata). pdf
55-60 D. Beuker 2004.
De moerasknikspriet Microdon myrmicae in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
61-78 Th. Heijerman 2004.
The Weevil genera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in the Netherlands (Coleoptera: Curculionidae). pdf
79-122 B. Aukema, F.G. Bos, D.J. Hermes & Ph.J. Zeinstra 2004.
Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden II (Hemiptera: Heteroptera). pdf
123-136 M. Soesbergen & W. Rozier 2004.
De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor de macrofauna. pdf

Volume 20 (2004)

1-12 J.G.M. Cuppen, Th. Heijeman, P. van Wielink & A.J.M. Loomans 2004.
Het lieveheersbeestje Harmonia axyridis in Nederland: een aanwinst voor onze fauna of een ongewenste indringer (Coleoptera: Coccinellidae)? pdf
13-16 R.P.W.H. Felix & P.H. van Hoof 2004.
Massaal voorkomen van de Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata op de Oirschotse heide (Orthoptera: Tettigoniidae). pdf
17-24 I.P. Raemakers 2004.
De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae). pdf
25-32 P. Boer & J. Noordijk 2004.
De ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae). pdf
33-125 J. Smit 2004.
De wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae). pdf
127-132 M. Reemer & W. Renema 2004.
Drie soorten zweefvliegen minder op de Nederlandse lijst (Diptera: Syrphidae). pdf
133-138 W. Renema & M. Reemer 2004.
Twee soorten zweefvliegen erbij op de Nederlandse lijst (Diptera: Syrphidae). pdf

Volume 19 (2003)

1-34 J. Huijbregts 2003.
Beschermde kevers in Nederland (Coleoptera). pdf
35-40 J.G.M. Cuppen 2003.
Carpelimus zealandicus, een nieuwe kortschildkever voor Nederland (Coleoptera: Staphylinidae). pdf
41-48 Th. Heijerman, L.G. Moraal, J. Burgers & L.J.W. de Goffau 2003.Otiorhynchus apenninus, een nieuwe snuitkever voor Nederland (Coleoptera: Curculionidae). pdf
49-68 T. van Gijzen 2003.
Vijfentwintig jaar loopkeveronderzoek langs de Nederrijn bij Arnhem (Coleoptera: Carabidae). pdf

69-72

P. Boer 2003.
De kalme steekmier Myrmica lobicornis nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae). pdf

73-78 H. Wijnhoven 2003.
De hooiwagen Astrobunus laevipes nieuw voor Nederland (Opiliones: Phalangiidae). pdf
79-86 M.A. Faasse 2003.
Met mariene ongewervelden gassocieerde roeipootkreeftjes in Nederland (Crustacea: Copepoda). pdf
87-94 J.T. Smit 2003.
De zweefvlieg Platycheirus aurolateralis, een tweede zustersoort van P. scutatus, nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
95-99 J.T. Smit 2003.
De boorvlieg Myopites apicatus nieuw voor Nederland (Diptera: Tephritidae). pdf
100-104 M.P. Berg & M.A. Faasse 2003.
De springstaart Axelsonia littoralis nieuw voor de fauna van Nederland (Hexapoda: Collembola). pdf

Volume 18 (2003)

1-16 B. Aukema 2003.
Wantsennieuws uit Zeeland (Heteroptera). pdf
17-79 M.J. Gijswijt 2003.
Naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea). pdf
81-88 J. Smit 2003.
De veldwespen Polistes dominulus en P. biglumis rukken op in Nederland (Hymenoptera: Vespidae). pdf
89-92 J. de Rond 2003.
De graafwesp Passaloecus brevilabris nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Crabronidae). pdf
93-95 H. Wijnhoven 2003.
Roncus lubricus, een nieuwe pseudoschorpioen voor Nederland (Pseudoscorpiones: Neobisioidea: Neobisiidae). pdf
97-101 M. Soesbergen 2003.
Venezilla parvus en Synarmadillo spec., twee nieuwe landpissebedden in Nederland (Crustacea: Isopoda: Armadillidae). pdf
103-122 M.P. Berg & A. Aptroot 2003.
Springstaarten op korstmossen (Hexapoda: Collembola). pdf
123-136 H. Smit, B. van Maanen, Tj.H. van den Hoek, R. Wiggers & B.W. Knol 2003.
New records of rare watermites from the Netherlands (Acari: Hydrachnidia). pdf

Volume 17 (2002)

1-11 B. Aukema 2002.
De schaatsenrijder Gerris lateralis in Nederland: Vleugelpolymorfie, identificatie, biologie en verspreiding (Heteroptera: Gerridae). pdf
13-18 M. Reemer 2002.
Lenas wimperzweefvlieg Dasysyrphus lenensis in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
19-31 D. Tempelman 2002.
Verspreiding en ecologie van de dansmug Glyptotendipes ospeli in Nederland (Diptera: Chironomidae). pdf
33-39 Th. Heijerman, C.J.H. Booij & K. Alders 2002.
Eerste waarneming van de loopkever Elaphropus hoemorrhoidalis in Nederland (Coleoptera: Carabidae). pdf
41-56 J. Noordijk & M.P. Berg 2002.
De corticole fauna van platanen: II. Springstaarten, stofluizen, loopkevers (Collembola, Psocoptera, Carabidae). pdf
57-86 M.A. Faasse & E.C. Stikvoort 2002.
Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied (Crustacea: Gammaridea). pdf
87-102 R.M.J.C. Kleukers 2002.
Nieuwe waarnemingen aan sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera). pdf
103 Errata op: Berg & Evenhuis 2001.
Determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda) NFM 15: 41-77. pdf

Volume 16 (2002)

1-10 R. Ketelaar 2002.
De status van de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum in Nederland, een karakteristieke libel van niet aangetaste vennen (Odonata). pdf
11-20 R.H. de Bruyne 2002.
De nauwe korfslak Vertigo angustior in Nederland (Mollusca: Gastropoda). pdf
21-24 M. Soesbergen, M. Hoyer & J. Mulder 2002.
De watervlo Rammner's roeier Scapholeberis rammneri na twintig jaar herontdekt in Nederland (Crustacea: Cladocera). pdf
25-38 M. Soesbergen 2002.
Naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Branchiopoda). pdf
39-56 T. van Haaren 2002.
Eight species of aquatic Oligochaeta new for the Netherlands (Annelida). pdf
57-62 W.C. Ma & J.M. Bodt 2002.
Het voorkomen van de regenworm Allolobophora cupulifera in Nederland (Oligochaeta: Lumbricidae). pdf
63-68 M.P. Berg 2002.
De miljoenpoten Mycogona germanicum en Leptoiulus proximus, nieuw voor de fauna van Nederland (Myriapoda: Diplopoda). pdf
69-75 M.P. Berg & Th. Heijerman 2002.
De springstaart Lepidocyrtus paradoxus nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola). pdf
77-79 M.P. van Veen & B. van Aartsen 2002.
De roofvlieg Stichopogon elegantulus nieuw voor Nederland (Diptera: Asilidae). pdf

Volume 15 (2001)

1-6 Th. Heijerman & F. Ramaekers 2001.
Over het voorkomen van de snuitkever Otiorhynchus dieckmanni in Nederland (Coleoptera: Curculionidae). pdf
7-12 Th. Heijerman & K. Alders 2001.
Het voorkomen van de snuitkevers Ceratapion gibbirostre en C. carduorum in Nederland (Coleoptera: Apionidae). pdf
13-32 J. Noordijk & M.P. Berg 2001.
De corticole fauna van platanen: I. Arachniden (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari). pdf
33-39 D. van den Tooren 2001.
First record of the pseudoscorpion Larca lata in the Netherlands (Pseudoscorpiones: Garypoidea: Larcidae). pdf
41-77 M.P. Berg & C. Evenhuis 2001.
Determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda). pdf
79-85 M.P. Berg, J. Noordijk, A. Schakel & M. Bongers 2001.
De springstaart Isotomurus maculatus nieuw voor de fauna van Nederland (Insecta: Collembola). pdf
87-90 J. Smit 2001.
Het voorkomen van de graafwesp Crossocerus walkeri in Nederland, met bijzondere aandacht voor het emplacement van Westervoort (Hymenoptera: Crabronidae). pdf
91-109 H. Wijnhoven 2001.
Biologie en ecologie van de Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae). pdf
111-115 W. Renema 2001.
Drie maal is scheepsrecht, de zweefvlieg Chalcosyrphus eunotus terug op de Nederlandse lijst (Diptera: Syrphidae). pdf
117-121 J.T. Smit, W. Renema & B. van Aartsen 2001.
De zweefvliegen Chrysotoxum intermedium en Chrysotoxum fasciolatum nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae). pdf
123-139 J.T. Smit, M. Reemer & W. Renema 2001.
Vijf soorten van het zweefvliegengenus Cheilosia nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
141-147 J.T. Smit 2001.
De zweefvlieg Platycheirus splendidus nieuw voor Nederland, België en Frankrijk (Diptera: Syrphidae). pdf
149 J.T. Smit & B. van Aartsen 2001.
Stemonocera cornuta en Terellia virens verwijderd van de Nederlandse boorvliegenlijst (Diptera: Tephritidae). pdf

Volume 14 (2001)

1-12 W. Renema & B. Wakkie 2001.
Het zweefvliegengenus Callicera in Nederland en België (Diptera: Syrphidae). pdf
13-17 M. Reemer & J.T. Smit 2001.
De zweefvlieg Cheilosia psilophtalma, een dubbelganger van Cheilosia urbana, nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf
19-22 B. van Aartsen 2001.
Rhagoletis indifferens, een nieuwe boorvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Tephritidae). pdf
23-78 H. Wijnhoven 2001.
Landpissebedden van de Ooijpolder: deel 2. Ecologie (Crustacea: Isopoda: Oniscidae). pdf
79-101 A.S. Zaitsev & M.P. Berg 2001.
Oribatid mites in different forest types in the Netherlands (Acari: Oribatida). pdf
103-112 H. De Blauwe & M.A. Faasse 2001.
Extension of the range of the bryozoans Tricellaria inopinata and Bugula simplex in the North-East Atlantic Ocean (Bryozoa: Cheilostomatida). pdf
113-117 B. van Aartsen 2001.
Nieuwe en zeldzame vliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera). pdf
118-120 L. Calle 2001.
De veldkrekel Gryllus campestris in Zeeuws-Vlaanderen (Orthoptera). pdf

Volume 13 (2000)

1-272 H. Smit & H. van der Hammen 2000.
Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). pdf

Volume 12 (2000)

1-10 R.P.W.H. Felix & G. van der Velde 2000.
Voelt de medicinale bloedzuiger Hirudo medicinalis zich wel zo lekker in Nederland (Hirudinea)? pdf
11-15 Th. Heijerman & C.J.M. Alders 2000.
Smicronyx smreczynskii, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae). pdf
17-31 F.M.H. Willemse 2000.
De uitbreiding van het zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor in zuid-Limburg (Orthoptera: Tettigoniidae). pdf
32-39 J.J.C.W. van Delft, A. van der Berg & R. Haveman 2000.
Nieuwe vindplaatsen van de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippigerop de noordelijke Veluwe (Orthoptera: Tettigoniidae). pdf
41-120 W.J. Kuijper 2000.
De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca). pdf
121-149 V.S. van der Goot, B. van Aartsen & M. Chvála 2000.
The Dutch species of the dance fly genus Hilara (Diptera: Empididae). pdf
151-154 J.T. Smit & B. van Aartsen 2000.
Olbiosyrphus laetus, een nieuwe zweefvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae). pdf
155-164 M. Reemer, B. van Aartsen, W. Renema, J.T. Smit & W. van Steenis 2000.
Bijzondere vondsten van zweefvliegen in Nederland (Diptera: Syrphidae). pdf

Volume 11 (2000)

1-12 A. van der Berg, R. Haveman & M. Hornman 2000.
De kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herontdekt in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae). pdf
13-18 G. Vierbergen, A.J. van Loon, G. Versluys, N.H.W. Willems & M.J. Zijlstra 2000.
Nesten van de reuzenmier Camponotus ligniperda in het noordwesten van haar verspreidingsgebied (Hymenoptera: Formicidae). pdf
19-44 M.A. Faasse & G.W.N.A. van Moorsel 2000.
Nieuwe en minder bekende vlokreeftjes van sublitorale harde bodems in het Deltagebied (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea). pdf
45-53 J. van der Linden 2000.
De opmars van de wespenspin Argiope bruennichi in Nederland (Araneae: Araneidae). pdf
55-131 H. Wijnhoven 2000.
Landpissebedden van de Ooijpolder: deel 1. Verspreiding (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). pdf
133-136 M. Reemer & B. van Aartsen 2000.
Ceriana vespiformis een nieuwe zweefvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae). pdf
137-140 R.W.M. van Soest, B. Storm & M.B.A. Swarte 2000.
Trochospongilla horrida, een nieuwe spons voor Nederland (Porifera: Spongillidae). pdf
141-144 I.P. Raemakers 2000.
Enkele bijzondere bijenwaarnemingen (Hymenoptera: Apidae). pdf
145-146 W. Korf & L. van der Leij 2000.
De wapenvlieg Clitellaria ephippium terug van weggeweest (Diptera: Stratiomyidae). pdf
147-148 M.J. Delfos & P.J. van Helsdingen 2000.
Merodon batumicus, een zweefvlieg nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae). pdf
149-150 F. Raemakers 2000.
Een nieuwe vindplaats van de zweefvlieg Microdon devius in Midden-Limburg (Diptera: Syrphidae). pdf

Volume 10 (1999)

1-190 P.J. van Helsdingen 1999.
Catalogus van de Nederlandse spinnen (Araneae). pdf

Volume 9 (1999)

1-6 I. Raemakers & P.J. van Helsdingen 1999.
De vuurspindoder Eoferreola rhombica, een voor Nederland nieuwe spinnendoder, en haar bijzondere waard: de lentevuurspin Eresus sandaliatus (Hymenoptera: Pompilidae; Araneae: Eresidae).
7-10 M.A. Faasse 1999.
Nieuwe vindplaatsen van het in Nederland uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus stoerensis (Reid, 1938) (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea).
11-14 H. Smit 1999.
Arrenurus boruzkii, a water mite new to the Dutch fauna, with some notes on its morphology (Acari: Hydrachnidia).
15-28 E.J. van Nieukerken & S. Koster 1999.
Het voorkomen van Digitivalva arnicella in Nederland: herontdekking en behoud (Lepidoptera: Plutellidae: Acrolepiinae).
29-78 M. Janssen 1999.
The genus Scrobipalpa in The Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae).
79-102 T. Rutten 1999.
The genus Bryotropha in The Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae).
103-108 M.P. Berg, A. Kroon, M. Soesbergen & D. Tempelman 1999.
De miljoenpoot Archiboreiulus pallidus (Brade-Birks, 1920) nieuw voor de fauna van Nederland (Myriapoda: Diplopoda).
109-112 B. van Aartsen & Th. Zeegers 1999.
De edelherthorzel Cephenemyia auribarbis gekweekt (Diptera: Oestridae).
113-126 H. Wijnhoven & T. Zeegers 1999.
Faunistisch overzicht van de Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae).
127-130 K. Veling 1999.
Dagvlinders in 1998; nog steeds onder druk (Lepidoptera: Rhopalocera).
131-132 H. Spijkers & P. van Wielink 1999.
Een bijzondere waarneming van Boreus hyemalis (Mecoptera: Boreidae).
133-134 F.C.F. Sterrenburg 1999.
Bijzondere kevervondsten in Nederland (Coleoptera: Staphylinidae, Nitidulida, Dermestidae).
135-139 M.P. Berg & A. Kroon 1999.
De invloed van recente overstromingen op het verspreidingspatroon van Eluma purpurascens in Zeeland (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea).
140-141 M. Soesbergen 1999.
Porcellium conspersum, een in Nederland zeer zeldzame landpissebed van vochtige bossen (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea).
142 H. Wiering 1999.
Pemphredon montana, een nieuwe graafwesp voor Nederland (Hymenoptera: Sphecidae).
143-144 M. Reemer 1999.
Nieuwe en oude vindplaatsen van de roofvlieg Machimus cowini in Nederland (Diptera: Asilidae).

Volume 8 (1999)

1-10 I. Raemakers & R.M.J.C. Kleukers 1999.
De sneeuwspringer Boreus hyemalis in Nederland (Mecoptera: Boreidae).
11-32 J. den Oude 1999.
Naamlijst van de glanskevers van Nederland en het omliggende gebied (Coleoptera: Nitidulidae & Brachypteridae).
33-65 M. Reemer 1999.
Faunistiek en ecologie van het zweefvliegengenus Epistrophe in Nederland (Diptera: Syrphidae).
67-76 M.P. Berg 1999.
Naamlijst van de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda).
77-84 M.P. Berg, H. Wijnhoven & D. Tempelman 1999.
Cylisticus convexus, een in Nederland zeldzame synantrope landpissebed (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea).
85-88 V.J. Kalkman & R. Ketelaar. 1999.
Interessante libellenwaarnemingen in 1998 (Odonata).
89 H.K.M. Moller Pillot 1999.
Dansmuggen in natuurontwikkelingsprojecten (Chironomidae).
90-91 M. & D. Groenendijk 1999.
Een nieuwe vondst van het locomotiefje Chorthippus apricarius in Nederland (Orthoptera).
91-93 W. Kerkhof 1999.
De boskrekel Nemobius sylvestris in de duinen bij Bergen (Orthoptera).
93-94 M. Reemer 1999.
Cheilosia caerulescens in Nederland in 1998 (Diptera: Syrphidae).

Volume 7 (1997)

5-6 H. Wijnhoven & P. Koomen 1997.
Nemastoma bimaculatum in Nederland (Arachnida: Opilionida).
7-10 B. van Aartsen 1997.
Nieuwe en zeldzame vliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera).
11-14 H.K.M. Moller Pillot & S.M. Wiersma 1997.
De larven van het geslacht Einfeldia Kieffer, 1924: nomenclatuur en tabel tot de soorten (Diptera: Chironomidae).
15-26 F.C.F. Sterrenburg & M. Schülke 1997.
Ergänzungen zur Staphylinidenfauna der Niederlande 1 (Coleoptera: Staphylinidae).
27-30 F.C.F. Sterrenburg 1997.
Ergänzungen zur Staphylinidenfauna der Niederlande 2 (Coleoptera: Staphylinidae).
31-34 M.P. Berg 1997.
Naamlijst van de Nederlandse landpissebedden (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea).
35-38 D. Tempelman & M.P. Berg 1997.
Eluma purpurascens, nieuw voor de Nederlandse fauna (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea).

Volume 6 (1997)

1-60 F. van Stuyvenberg 1997.
Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse Steninae (Coleoptera: Staphylinidae).

Volume 5 (1993)

5-8 B. van Aartsen 1993.
Nieuwe en zeldzame zweefvliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae).
9-18 R. Beenen & J. Winkelman 1993.
Naamlijst van de Nederlandse Bladkevers (Coleoptera: Chrysomelidae).
19-46 Th. Heijerman 1993.
Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae).
47- 62 E.J. van Nieukerken, C. Gielis, K.J. Huisman, J.C. Koster, J.H. Kuchlein, H.W. van der Wolf & J.B. Wolschrijn 1993.
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland (Lepidoptera).
63-64 H. Wijnhoven 1993.
Hyloniscus riparius: een lang onopgemerkte landpissebed in Nederland (Crustacea, Isopoda: Trichoniscidae)?

Volume 4 (1988)

1-56 Broeder V. Lefeber & P. van Ooijen 1988. Verspreidingsatlas van de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae).

Volume 3 (1982)

1-48 G. van der Zanden 1982.
Tabel en verspreidingsatlas an de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae.

Volume 2 (1979)

1-94 Broeder V. Lefeber 1979.
Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen.

Volume 1 (1984, 1990)

1-277 H.K.M. Moller Pillot 1984.
De larven der Nederlandse Chironomidae. Inleiding, Tanypodinae & Chironomini.
1-175 H.K.M. Moller Pillot 1984.
De larven der Nederlandse Chironomidae. Orthocladiinae.
1-87 H.K.M. Moller Pillot 1990.
De larven der Nederlandse Chironomidae. Autoekologie en verspreiding.

 

DIRECT NAAR


SAMENVATTINGEN

Volume 52 (2019)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder nieuwe en naar Nederland teruggekeerde haften, vondsten van de schildboomsprinkhaan Cyrtaspis scutata, de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea, de platkopwesp Cephalonomia mycetophila en de witte platrug Propolydesmus germanicus, de biologie van de Europese kaakwesp Pseudogonalos hahnii, een recente vondst van de ernstig bedreigde kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana, de opmars van de hoornaars en deel 9 in de serie "Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen".

Naar de inhoud


Volume 51 (2018)
In dit nummer weer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de herontdekking van de weidesprinkhaan Chorthippus dorsatus, een nieuwe schimmel op mieren, diverse vliegenbijdragen tot een naamlijst van de weinig bekende snoerwormen (Nemertea). Speciale aandacht voor de naamlijst van mesostigmate mijten, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de kennis over een deel van de Nederlandse biodiversiteit die nog slecht bekend is.

Naar de inhoud


Volume 50 (2018)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de uitbreiding van de kaskaardespin Uloborus plumipes, herontdekking van de wants Tropidophlebia costalis, de eerste Nederlandse vondsten van het mosdiertje Hypophorella expansa, de paddenstoelmug Megalopelma nigroclavatus en zeven nieuwe oevervliegen (Ephydridae). Verder het zesde vervolg in de serie "Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden", nieuwe vondsten van de rode soldaatboktor Obrium cantharinum in Limburg, de voortplanting van de goudwesp Chrysis terminata, overzichten van de Nederlandse glasvleugelcicades, inclusief een nieuwe soort voor Nederland, de status van de Nederlandse kieuwpootkreeften en nieuwe synonymie bij de dazen.

Naar de inhoud


Volume 49 (2017)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder de eerste Nederlandse vondst van de Aziatische hoornaar, de prachtkever Lamprodila festiva, de zweefvlieg Eristalis obscura, de kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata, de zwaardwesp Ibalia jakowlewi, de slankpootvlieg Campsicnemus pusillus en vier nieuwe wenkvliegjes. Verder een verslag van tien jaar loopkeveronderzoek in de Reijerscamp, de verspreiding en habitat van de vuurspindoder Eoferreola rhombica en het achtste deel in de serie "Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen".

Naar de inhoud


Volume 48 (2017)
In dit nummer diverse nieuwe soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder drie nieuwe kevers, vier nieuwe vliegen, drie nieuwe dwergcicaden, een nieuwe watermijt, een nieuwe pissebed, een nieuw spookkreeftje en een nieuwe bladwesp. Verder het inmiddels 7e deel van "nieuwe en interessante Nederlandse wantsen", een artikel over verspreiding, vliegtijd en ecologie van de houtwesp Tremex fuscicornis en drie op deze soort parasiterende sluipwespen, een artikel over verspreiding, bouw en taxonomische positie van de cactusworm (Priapulida: Priapulus caudatus), en een herziene checklist van de Nederlandse Lauxaniidae (Diptera).

Naar de inhoud


Volume 47 (2016)
In dit nummer exotische platwormen in Nederland, kassprinkhanen (Diestrammena asynamora) in een Fries verpleeghuis, nieuwe vondsten van zwarte weduwen (Latrodectus) in Nederland, de herontdekking van de boszandbij (Andrena coitana) en een nieuwe zandworm, blaaskopvlieg en weinigpoot voor de Nederlandse fauna. Verder een eerste overzicht van de Nederlandse astigmate mijten (Acari: Oribatida: Astigmatina).

Naar de inhoud


Volume 46 (2016)
In dit nummer diverse nieuwe en herontdekte soorten en bijzondere waarnemingen voor de Nederlandse en/of Belgische fauna. Daaronder twee bijzondere spoorcicaden, diverse nieuwe vliegen, nieuwe mosdiertjes, nieuwe mariene borstelwormen en nieuwe wantsen. Verder overzichten van de wantsen van de Waddeneilanden, de Nederlandse zoetwaterborstelwormen en de slakkendodende vliegen uit de genera Pherbellia en Ditaeniella, de herontdekking van Dryops striatellus en recente waarnemingen van de kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata.

Naar de inhoud


Volume 45 (2015)
In dit nummer diverse nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna. Daaronder de goudwesp Chrysis equestris, de invasieve walnootboorvlieg Rhagoletis completa, de zweefvlieg Psilota exilistyla, de prachtvlieg Homalocephala biumbrata, de snuitkever Exapion ulicis, twee nieuwe springstaarten (Folsomides spp.) en diverse watervlooien en watermijten. Verder de herontdekking van de gele tubebij Stelis signata, de biologie van de graafwesp Psenulus fuscipennis, de exotische stofluis Badonnelia titei en een overzicht van de mosmijten (Oribatida) van het Flevopark in Amsterdam.

Naar de inhoud


Volume 44 (2015)
In dit nummer de nieuwe naamlijst van de galmuggen in de Benelux, de stronkmier (Formica truncorum) in de omgeving van Ommen, de eikelworm (Saccoglossus cf. horsti) in de Oosterschelde en een nieuwe hooiwagen, een nieuwe slakkendoder en een nieuwe kever voor de Nederlandse fauna.

Naar de inhoud


Volume 43 (2014)
Met o.a. de reuzenertswesp (Leucospis dorsigera, twee tweestaarten, een zaadkever, drie zweefvliegen, een roofvlieg, en een bamboeworm nieuw voor Nederland; overzichtsartikelen over het blaaskopvliegengenus Leopoldius en de Nederlandse kriebelmuggen (Diptera: Simuliidae); aanvullingen op de naamlijsten van de Nederlandse loopkevers en sluipvliegen; herontdekking van de wants Julla dumosa; uitbreiding van de kokerjuffer Molanna albicans; en Blackfordia virginica als nieuwe exotische poliep in de Nederlandse wateren.

Naar de inhoud


Volume 42 (2014)
Met twee artikelen over hooiwagens; drie steltmuggen, twee zweefvliegen, een zwarte vlieg, twee slakkendodende vliegen, een springstaart en een zeerups nieuw voor de Nederlandse fauna; overzichtsartikelen over de vliegengenera Psacadina en Anticheta; het kalkdoorntje (Tetrix tenuicornis) in de Gelderse Poort; de doornkaakzandbij (Andrena trimmerana) in Nederland; en de verspreiding van kokerjuffers in twee Nederlandse beken.

Naar de inhoud


Volume 41 (2013)
Nummer 41 is een special geheel gewijd aan de biodiversiteit van het Nederlandse deel van de Noordzee (Oases of marine biodiversity in the North Sea).

Naar de inhoud


Volume 40 (2013)
De springstaart Fasciosminthurus quinquefasciatus en de afvalvlieg Tephrochlaena oraria nieuw voor de Nederlandse fauna, bevestiging van het voorkomen van de hottentottenvilla Villa hottentotta, herontdekking in Nederland van de rode snuitvlieg Rhingia rostrata, herontdekking in het rivierengebied van de gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata en de resultaten van het onderzoek met azijnzuurvallen naar de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus.

Naar de inhoud


Volume 39 (2013)
In totaal 18 nieuwe soorten voor de fauna: de schietmot Ecclisopteryx dalecarlica, houtzwamkever Sulcacis bidentulus, langpootmug Tipula trifascingulata, duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene, revisie van de galvormende bladwespen op wilg en hongerwespen en de uitbreiding van de boomkrekel Oecanthus pellucens.

Naar de inhoud


Volume 38 (2012)
Veel aandacht voor mijten, met name watermijten en mosmijten, de dansmug Metriocnemus carmencitabertarum, wantsen van de wadden, waaiertjes, twee nieuwe blaaskopvliegen, de slakkendodende vlieg Pherbellia annulipes, twee nieuwe blaaskopvliegen en een aanvulling op de lijst van de Nederlandse sluipvliegen.

Naar de inhoud


Volume 37 (2012)
Spectaculaire herontdekking van het bosdoorntje Tetrix bipunctata en de rode schouderboktor Rhamnusium bicolor. Overzicht van exotische brandmieren en nieuwe vindplaatsen van de pissebed Porcellium conspersum en de roodrandzandbij Andrena rosae en een revisie van het lastige vlindergeslacht Agonopterix.

Naar de inhoud


Volume 36 (2011)
Veel aandacht voor vliegen en muggen, met een overzicht van motmuggen in de stedelijke omgeving, een nieuwe bloemvlieg en de invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg Callopistromyia annulipes. Daarnaast een nieuwe mariene worm, vier wantsen, de hooiwagen Platybunus pinetorum, de mooie sachembij Anthophora aestivalis en een overzicht van de wittevliegen in Nederland.

Naar de inhoud


Volume 35 (2011)
Diverse wijzigingen op de lijst van de Nederlandse vliesvleugeligen. De luzernebehangersbij Megachile rotundata, de schubhaarkegelbij Coelioxys afra, de kogelgoudwesp Pseudomalus triangulifer en diverse bronswespen worden voor het eerst voor Nederland vermeld. Bijzonder is de vondst van het RIVM van Ixodiphagus hookeri, een bronswespje dat teken infecteert. Verder worden nog drie wantsen, een steelkwal nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld, evenals een nieuwe parasietvlieg voor de eikenprocessierups.

Naar de inhoud


Volume 34 (2010)
Artikelen en mededelingen over de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans, de wants Phimodera humeralis, de bladsprietkever Oxythyrea funesta, de duizendpoot Henia vesuviana, mosmijten, de Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta, en een tweede aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen; nieuw voor Nederland worden gemeld: de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans, de spoorkrekel Eumodicogryllus bordigalensis, de boktor Stictoleptura cordigera en de graafwesp Isodontia mexicana.

Naar de inhoud


Volume 33 (2010)
Artikelen en mededelingen over de prachtvlieg Melieria picta (Diptera: Ulidiidae), een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland en Duitsland (Leopoldius valvatus, Diptera: Conopidae), de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina (Lepidoptera: Notodontidae) en mariene soorten van harde substraten in de Waddenzee.

Naar de inhoud


Volume 32 (2009)
Overzicht van de Nederlandse Leptolida (=Hydroida) (Cnidaria: Hydrozoa).

Naar de inhoud


Volume 31 (2009)
Artikelen en mededelingen over onder andere een nieuwe vliegenfamilie voor Nederland (Pseudopomyzidae), geïmporteerde Afrikaanse boorvliegen, de Argentijnse mier Linepithema humile, prachtkevers, wantsen van de waddeneilanden, de zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale, de bladwesp Athalia longifoliae; nieuw voor Nederland worden gemeld: diverse wantsen en de springstaartengenera Bilobella en Neanura.

Naar de inhoud


 Volume 30 (2009)
Artikelen en mededelingen over onder andere de wc-motmug Clogmia albipunctata, de metselwesp Ancistrocerus antilope, de moerasspinner Laelia coenosa, Nederlandse mieren in 2004-2008, de springstaart Ptenothrix ciliata, Nederlandse watermijten van het genus Limnesia, aanvullingen op de naamlijst Nederlandse kieuwpootkreeften, en een checklist van de Nederlandse oribatide mijten; nieuw voor Nederland worden gemeld: de kever Dactylosternum abdominale en de dansmug Psectrocladius schlienzi.

Naar de inhoud


Volume 29 (2008)
Artikelen en mededelingen over onder andere de gevlekte platte waterwants Naucoris maculatus, de libellen- en dagvlinderfauna van het Koningsven, toename van de berkenwintervlinder Operophtera fagata in Zuid-Nederland, de invasieve snuitkever Otiorhynchus armadillo in Nederland, de invasieve Noord-Amerikaanse wants Leptoglossus occidentalis in Nederland, de miljoenpoot Polydesmus coriaceus nieuw voor Nederland worden gemeld: vier snuitkevers, enkele schorskevers, en de graafwesp Passaloecus pictus.

Naar de inhoud


Volume 28 (2008)
Artikelen en mededelingen over onder andere de Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg Rhagoletis cingulata, de wespen Microdynerus exilis en Chrysis gracillima, aantekeningen over de Nederlandse keverfamilie Cryptophagidae, het inventariseren en monitoren van mieren; nieuw voor Nederland worden gemeld: twee watermijten, de zweefvlieg Cheilosia griseiventris, de snuitkever Pachyrhinus lethierryi en het springstaartengenus Ptenothrix.

Naar de inhoud


Volume 27 (2007)
Artikelen en mededelingen over onder andere de nachtpauwoog Saturnia pavonia, mieren op de Veluwese wegbermen, de verspreiding en populatiekarakteristieken van de exoot Nieuw-Zeelandse tarwewants Nysius huttoni, aantekeningen over Nederlandse Ptiliidae. Verder de gebruikelijke nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: de uil Xestia stigmatica, de bladwesp Caenolyda reticulata, het heidecicadewaaiertje Halictophagis silwoodensis en de kasmiljoenpoot Aulonopygus aculeatus.

Naar de inhoud


Volume 26 (2007)
Artikelen en mededelingen over onder andere het snuitkevergenus Larinus in Nederland, de veenmol in de Noord-Hollandse duinen, de loopkever Harpalus griceus, de glanskevergenera Cychramus, Pocadius en Thalycra, de wespbij Nomada roberjeotiana, het springstaartengenus Orchesella en de hooiwagen Dicranopalpus ramosus. Nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: de zweefvlieg Brachyopa dorsata, de boorvlieg Tephritis acanthiophilopsis, de watermijt Arrenurus berolinensis en de hooiwagen Nelima doriae.

Naar de inhoud


Volume 25 (2006)
Artikelen en mededelingen over onder andere de roodrandzandbij Andrena rosae, de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de nauwe korfslak Vertigo angustior, een checklist van de Nederlandse zeemijten, aanvullingen en verbeteringen op de Nederlandse naamlijst van de bronswespen, nieuwe vondsten van watermijten, nieuwe en zeldzame kokerjuffers voor Nederland, en verder de nodige nieuwe soorten voor Nederland: de rotsbehangersbij Megachile pilidens, de rivierkreeft Austropotamobius torrentium, de steenvlieg Protonemura risi, de zweefvlieg Eupeodes goeldlini en de boorvlieg Trupanea amoena.

Naar de inhoud


Volume 24 (2006)
Artikelen en mededelingen over o.a. de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus, de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus, de heidewortelboorder Phymatopus hecta en droogboeketten als bron voor nieuwe boorvliegen, nieuwe vondsten van de zuidelijke gouden groefbij Halictus leucaheneus en de bosknotswesp Sapyga similis, een faunistisch overzicht van de Nederlandse kelkwormen Entoprocta, inventarisatie van landslakken van Noord-Brabant en tweekleppigen van het Noordzeekanaal en een nieuwe prachtvlieg voor Nederland Otites formosa.

Naar de inhoud


Volume 23 (2005)
Artikelen en mededelingen over o.a. de miljoenpoten van Nederland, de schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula, het glanskevergenus Carpophilus, het schavertje Stenobothrus stigmaticus in Zeeland, een nieuwe naamlijst van de Nederlandse wantsen, de ondersoorten van de pseudoschorpioen Dactylochelifer latreillei, de naamlijst en determinatiesleutel van de Nederlandse pseudoschorpioenen, de worm Aulodrilus japonicus, de terrestrische dansmuggen en de wants Orius laevigatus.

Naar de inhoud


Volume 22 (2005)
Artikelen en mededelingen over o.a. de urntjeswesp Eumenes coronatus, de loopkever Carabus auronitens, het zweefvliegengenus Psilota, de nauwe korfslak Vertigo angustior, de pissebed Synarmadillo pallidus, nieuw gemeld voor Nederland worden de hooiwagen Nelima sempronii, de exotische borstelworm Branchiodrilus hortensis, de prachtvlieg Tetanops sintenisi, de aziatische garnaal Palaemon macrodactylus en de zweefvlieg Psilota atra. Plus een determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders.

Naar de inhoud


Volume 21 (2004)
Artikelen en mededelingen over o.a. de boomkrekel Oecanthus pellucens, de lichtgroene sabelsprinkhaan Metrioptera bicolor, epizoïsche kreeftachtigen op zeezoogdieren, mariene mosdiertjes, de moerasknikspriet Microdon myrmicae, de snuitkevergenera Acalles, Ruteria en Kyklioacalles, wantsen op de Nederlandse waddeneilanden en natuurvriendelijke oevers en macrofauna.

Naar de inhoud


Volume 20 (2004)
Artikelen en mededelingen over o.a. het veelkleurige lievenheersbeestje Harmonia Axyridis, het massaal voorkomen van de sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata, de kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis, de ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta, de wespbijen van Nederland (Nomada), drie zweefvliegjes minder in Nederland en twee zweefvliegen nieuw voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 19 (2003)
Artikelen en mededelingen over o.a. beschermde kevers (Coleoptera), de kortschildkever Carpelimus zealandicus, de snuitkever Otiorhynchus apenninus, 25 jaar loopkeveronderzoek bij Arnhem, de kalme steekmier Myrmica lobicornis, de hooiwagen Astrobunus laevipes, roeipootkreeftjes, de zweefvlieg Platycheirus aurolateralis, de boorvlieg Myopites apicatus en de springstaart Axelsonia littoralis.

Naar de inhoud


Volume 18 (2003)
Artikelen en mededelingen over o.a. wantsen uit Zeeland, de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea), de veldwespen Polistes dominulus en P. biglumis, de graafwesp Passaloecus brevilabris; Roncus lubricus, een nieuwe pseudoschorpioen voor Nederland; Venezilla parvus en Synarmadillo spec. - twee nieuwe landpissebedden in Nederland; springstaarten op korstmossen en nieuwe records van zeldzame watermijten in Nederland.

Naar de inhoud


Volume 17 (2002)
Artikelen en mededelingen over o.a. de schaatsenrijder Gerris lateralis, de Lenas winperzweefvlieg Dasysyrphus lenensis, de dansmug Glyptotendipes ospeli, de eerste waarneming van de loopkever Elaphropus hoemorrhoidalis, de corticole fauna van platanen II, mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied, nieuwe waarnemingen aan sprinkhanen en krekels in Nederland en een determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda).

Naar de inhoud


Volume 16 (2002)
Artikelen en mededelingen over o.a. de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum (Odonata), de nauwe korfslak Vertigo angustior (Gastropoda), de watervlo Rammner's roeier Scapholoberis rammneri (Cladocera), de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Branchiopoda) en het zweefvliegengenus Sphegina in Nederland (Syrphidae).

Naar de inhoud


Volume 15 (2001)
Artikelen en mededelingen over o.a. diverse snuitkevers (Curculionidae), fauna achter platanenschors (I), een nieuwe pseudoschorpioen (Pseudoscorpiones) voor Nederland, een determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Chilopoda), een nieuwe springstaart (Collembola) voor Nederland, de graafwesp Crossocerus walkeri (Crabronidae), pissebedvliegen (Rhinophoridae) en diverse zweefvliegen nieuw voor Nederland (Syrphidae).

Naar de inhoud


Volume 14 (2001)
Artikelen en mededelingen over o.a. het zweefvliegengenus Callicera (Syrphidae), een nieuwe boorvlieg (Tephritidae) voor Nederland, landpissebedden (Isopoda) van de Ooijpolder (II) en oribatide mijten in bossen (Acari, Oribatida.

Naar de inhoud


Volume 13 (2000)
Een special: de Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari, Hydrachnidia).

Naar de inhoud


Volume 12 (2000)
Artikelen en mededelingen over o.a. de medicinale bloedzuiger (Hirudinea), een nieuwe snuitkever (Curculionidae) voor Nederland, de uitbreiding van het zuidelijk spitskopje (Orthoptera), nieuwe vindplaatsen van de zadelsprinkhaan, de Nederlandse brakwatermollusken (Mollusca), het dansvliegengenus Hilara (Empididae) en een nieuwe zweefvlieg (Syrphidae) voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 11 (2000)
Artikelen en mededelingen over o.a. de herontdekte kleine wrattenbijter (Orthoptera), de reuzenmier (Formicidae), vlokreeftjes (Gammaridea), de opmars van de wespenspin (Araneidae), landpissebedden (Isopoda) van de Ooijpolder (I), nieuwe zweefvliegen (Syrphidae) en een nieuwe spons (Porifera) voor Nederland.

Naar de inhoud


Volume 10 (1999)
Een speciaal nummer: Catalogus van de Nederlandse spinnen (Araneae).

Naar de inhoud


Volume 9 (1999)
Artikelen en mededelingen over een grote variatie aan onderwerpen, onder meer over horzels (Oestridae), pissebedvliegen (Rhinophoridae), een nieuwe spinnendoder (Pompilidae) voor Nederland, zeldzame waterbeesten (Gammaridea, Hydrachnidia), Microlepidoptera (met kleurenplaten) en bodemfauna (Diplopoda, Isopoda).

Naar de inhoud


Volume 8 (1999)
Artikelen over o.a. Boreus hyemalis, de naamlijst Nederlandse glanskevers (Nitidulidae), de naamlijst van de Nederlandse duizendpoten (Chilopoda), Cylisticus convexus (Isopoda), diverse zweefvliegen en sprinkhanen, en interessante libellenwaarnemingen in 1998.

Naar de inhoud


Volume 7 (1997)
Artikelen over een hooiwagen (Opilionida), zweefvliegen (Syrphidae), dansmuggen (Chironomidae), kortschildkevers (Staphylinidae) en pissebedden (Isopoda).

Naar de inhoud


Volume 6 (1997)
Een special: Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse Steninae (Coleoptera: Staphylinidae).

Naar de inhoud


Volume 5 (1993)
Artikelen over de faunistiek van zweefvliegen (Syrphidae), Microlepidoptera en landpissebedden (Isopoda) plus naamlijsten van de Nederlandse kevergroepen Chrysomelidae en Curculionoide.

Naar de inhoud


Volume 4 (1988)
De Verspreidingsatlas van de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae).

Naar de inhoud


Volume 3 (1982)
De Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae.

Naar de inhoud


Volume 2 (1979)
De Verspreidingsatlas van de 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae).

Naar de inhoud


Volume 1a, b, c (1984, 1984, 1990)
De larven der Nederlandse Chironomidae.

Naar de inhoud