Jump to content Jump to navigation

Vincent Kalkman

Dr. Ing. Vincent J. Kalkman - Insect biodiversity & conservation

Contact

Email: vincent.kalkman@naturalis.nl
Phone: +31 (0)71-7517373
Room number: Darwinweg 2

Career

 

Ik werk voor EIS Kenniscentrum insecten en Naturalis. Mijn interesse gaat uit naar verschillende insectengroepen maar mijn grootste liefde zijn de libellen. Vrijwilligers zijn essentieel voor bijna alle projecten waar ik aan werk en het ontsluiten van kennis over de natuur voor allerlei gebruikers is onderdeel van bijna al mijn werk.

I work both for the European Invertebrate Survey and for Naturalis. I am interested in a broad number of insects groups but my true love are dragonflies. Volunteers have a vital role in nearly all projects I work on and making information on natural history available for all kinds of users is key in most of my work.

Research

Research interest

conservation, phylogeny, biogeography, New Guinea, Bhutan, dragonflies, damselflies, Odonata, bumblebees, bugs, Heteroptea

Keywords

Current research topics

Citizen’s Science Onderzoek aan natuur is tegenwoordig sterk afhankelijk van de inbreng van vrijwilligers en amateur-specialisten. Het helpen en ondersteunen van vrijwilligers zie ik dan ook als een belangrijke taak. Ik werk hiervoor veel samen met Waarneming.nl en Observado.org en ben nauw betrokken bij de toepassing van beeldherkenning, het opzetten van de Waarneming.nl-quiz en de Nationale Bijentelling. Afgelopen jaren heb ik veldprojecten georganiseerd voor onder meer lieveheersbeestjes, wantsen en hommels.

Citizen’s Science Nowadays the study of nature is strongly depending on the input of volunteers and  I consider supporting and facilitating volunteers an important part of my job. For this I cooperate with Waarneming.nl and Observado.org. Furthermore, I am closely involved in developing imagine recognition as tool for identification, the development of the Waarneming.nl-quiz and the Dutch National Beecount. In the past years I coordinated national recording schemes for lady beetles, bugs and bumblebees.

Bhutan Biodiversity Project Sinds 2015 werkt Naturalis samen met Bhutaanse wetenschappers aan het ontdekken en beschrijven van de planten en dieren van Bhutan (Bhutan Biodiversity Project). Naast wetenschappers van Naturalis zijn daar ook veel amateur-specialisten bij betrokken. Dit heeft geleid tot de vondst van nog onbeschreven libellen, kevers, vliegen, slakken en vlinders. Een deel van mijn tijd besteed ik aan de coördinatie van dit project. Naturalis begeleidt enkele Bhutaanse masterstudenten die werken aan de bescherming van zoetwater en bestuivers.

Bhutan Biodiversity Project Bhutanese and Dutch scientist are involved in a common effort to describe and better understand the biodiversity of Bhutan (Bhutan Biodiversity Project). This cooperation has since 2015 resulted in numerous in numerous small expeditions and the discovery and description of new species of dragonflies, beetles, flies, snails and moths. Part of my time is spent on coordinating this program. From 2019 onward part of the project will focus pollinator and freshwater conservation. 

Hommels Bijen staan afgelopen jaren sterk in de aandacht: ze zijn sterk achteruit gegaan en ze zijn van belang voor ons voedsel. Hommels, onze grootste en populairste bijen, hebben misschien wel de zwaarste klappen gehad. Vanaf 2017 zijn we daarom bezig om de kennis over en de bescherming van hommels te verbeteren. Samen met honderden vrijwilligers wordt de verspreiding van de soorten in kaart gebracht en samen met de Vlinderstichting wordt gewerkt aan het opzetten van een landelijk meetnet. Deze kennis wordt onder meer gebruikt bij het opzetten van beschermingsplannen voor de zeldzame zandhommel, grashommel, moshommel en heidehommel.

Bumblebees Bumblebees have strongly declined since the 1950th. Since 2017 we are therefore working on increasing the knowledge on bumblebees in order to contribute to their conservation. Together with hundreds of volunteers we are mapping the distribution of the species and in cooperation with Butterfly Conservation we are working on a national bumblebee monitoring scheme. The knowledge gained will be used for conservation action plans for rare and threatened species such as the Moss carder bee and the brown-banded carder bee.

Libellen Veel van mijn publicaties gaan over libellen. Ik heb veel gedaan aan de fauna van Europa (o.a. De EU Red List, Atlas of the European Dragonflies and Damselflies), Zuidwest Azië (vooral Turkije), New Guinea (o.a. veldgidsen voor juffers en libellen) en op het moment het Indiaas Schiereiland (vooral Bhutan). Naast taxonomie en fylogenie ben ik sterk geïnteresseerd in biogeografie en bescherming. Veel van mijn werk is uitgevoerd in nauwe samenwerking met KD Dijkstra, Rory Dow, Albert Orr, Stephen Richards, Gunther Theischinger en Jan van Tol. Momenteel richt ik mij op het Himalaya gebied waarvoor ik een veldgids hoop te maken, wil werken aan de biogeografie en aan de toepassing van libellen voor de bescherming van zoetwater. Veel van de projecten waaraan ik werk maken gebruik van moleculaire technieken en de uitgebreide DNA-databank die bij Naturalis is opgebouwd en daarvoor werk ik veel samen met Frank Stokvis van het Naturalis DNA-lab.

Dragonflies Most of my publications deal with dragonflies and this groups is still at the center of my attention. I worked extensively on Europe (e.g. the EU Red list, Atlas of the European Dragonflies and Damselflies), southwest Asia (mainly Turkey), New Guinea (amongst others fieldguides for dragonflies and damselflies) and at present the Indian Peninsula (mainly the Himalayan region). Besides taxonomy and phylogeny I have a strong interest in biogeography and conservation. Much of my work on dragonflies is in close cooperation with KD Dijkstra, Rory Dow, Albert Orr, Stephen Richards, Gunther Theischinger and Jan van Tol. My current work focusses on the Himalayan region for which I hope to produce a field guide, unravelling the biogeographical history and establish dragonflies as tool for the conservation of freshwater ecosystems. Many of the projects I work on make use of molecular techniques and the extensive DNA-library of odonates housed at Naturalis and for this work I cooperate with Frank Stokvis from the molecular lab or Naturalis.  

 

Collaborations

See Bhutan Biodiversity Project

Teaching

Courses

Available student projects

Publications

Naturalis Repository

 

2019

Termaat, T., A.J. van Strien,  R.H.A. van Grunsven, G. De Knijf, U. Bjelke, K. Burbach, K.‐J. Conze,   P. Goffart, D. Hepper, V.J. Kalkman, G. Motte, M.D. Prins, F. Prunier, D. Sparrow, G.G. van den Top  C. Vanappelghem, M. Winterholler & M.F. WallisDeVries 2019 Distribution trends of European dragonflies under climate change. Diversity and Distribution doi.org/10.1111/ddi.12913

 

2018

Kalkman, V.J., J.-P. Boudot, R. Bernard, G. De Knijf, F. Suhling & T. Termaat 2018 Diversity and conservation of European dragonflies and damselflies (Odonata). Hydrobiologia 811: 269-282, doi.org/10.1007/s10750-017-3495-6. PDF

Kalkman, V.J. K-D. B. Dijkstra, R.A. Dow, F.R. Stokvis & J. van Tol 2017 Out of Australia: the Argiolestidae reveal the Melanesian Arc System and East Papua Composite Terrane as possible ancient dispersal routes to the IndoAustralian Archipelago (Odonata: Argiolestidae), International Journal of Odonatology 21: 1-14, DOI: 10.1080/13887890.2017.1402825

 

2017 

Cuppen, J.G.M., V.J. Kalkman & G. Tacoma-Krist 2017 Verspreiding, biotoop en fenologie van de Nederlandse lieveheersbeestjes (Coleoptera: Coccinellidae). Entomologische Berichten 77(3) 147-187.

Gyeltshen, T. & V.J. Kalkman 2017 Odonata records from western Bhutan, with six new records and a note on the synonymy of Himalagrion with Coenagrion. Notulae odonatologicae 8(9): 341-353.

Gyeltshen, T., T. Nidup, P. Dorji, T. Dorji & V.J. Kalkman 2017 A bibliography and checklist of the dragonflies and damselflies of BhutanJournal of Threatened Taxa 9: 9743–9747

Gyeltshen, T., V.J. Kalkman & A.G. Orr 2017 Honouring His Royal Highness the Crown Prince of Bhutan: Megalestes gyalsey (Odonata: Synlestidae). Zootaxa 4244: 588–594.

Gyeltshen, T., V.J. Kalkman & A.G. Orr 2017 Field Guide to the common dragonflies & damselflies of Bhutan. National Biodiversity Centre, Thimphu.

 

2016

Kalkman, V.J. 2016 Revision of the genus Celebargiolestes Kennedy, 1925 (Odonata: Argiolestidae). Odonatologica 45: 235-269.

Kalkman, V.J. & A.G. Orr 2016 A description of the larva and discussion of radiation in the phytotelm breeding damselfly genus Papuagrion in New Guinea (Odonata: Zygoptera: Coenagrionidae). International Journal of Odonatology 19: 169-182 doi: 10.1080/13887890.2016.1203363

Kalkman, V.J. & T. Gyeltshen 2016 Records of dragonflies from western Bhutan collected in October 2015. IDF-report 94: 1-20

Orr, A.G. & V.J. Kalkman 2016 Two new species of Papuagrion Ris, 1913 (Odonata: Coenagrionidae) from New Guinea with a survey of distribution records for the genus. Zootaxa 4173: 18–28.

van Strien, A.J.,  A.W. Gmelig Meyling, J.E. Herder, H. Hollander, V.J. Kalkman, M.J.M. Poot, S. Turnhout, B. van der Hoorn, W.T.F.H. van Strien-van Liempth, C.A.M. van Swaay, C.A.M. van Turnhout, R.J.T. Verweij, N.J. Oerlemans 2016. Modest recovery of biodiversity in a western European country: The Living Planet Index for the Netherlands. Biological Conservation 200: 44–50. doi:10.1016/j.biocon.2016.05.031

 

2015

Boudot, J.P. & V.J. Kalkman 2015 Atlas of the European dragonflies and damselflies. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Orr, A.G. & V.J. Kalkman 2015 Field Guide to the dragonflies of New Guinea. Brachytron 17: 1-154.

Orr, A.G. & V.J. Kalkman 2015 Nannophlebia leoboppi sp nov., a new dragonfly species from New Guinea (Odonata: Anisoptera: Libellulidae). Zootaxa 3964 (3): 391–395.

Suhling, F., G. Sahlén, S. Gorb, V.J. Kalkman, K-D.B. Dijkstra, J. van Tol 2015 Order Odonata. In: Thorp, J., Rogers, D.C. (Eds.), Ecology and General Biology: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates, Academic Press, 893–932. ISBN: 9780123850263

  

2014

Boudot, J.-P. & V.J. Kalkman 2014 Chapter 5. Odonata (dragonflies and damselflies). In: Smith et al. The status and distribution of freshwater biodiversity in the Eastern Mediterranean. IUCN, Cambridge. 

Kalkman, V.J. & A.G. Orr 2014 Distribution and identification of Rhodothemis in the eastern part of the Indo-Australian Archipelago (Odonata: Libellulidae) Faunistic Studies in South-East Asian and Pacific Island Odonata 8: 1-9

Kalkman, V.J. & T. Termaat 2014 Wat vertellen de SNL-insecten ons? Dagvlinders, libellen en sprinkhanen geven een gemengd beeld. Vakblad natuur bos landschap 108: 10-13.

Theischinger, G. & V.J. Kalkman 2014 The genus Teinobasis on the Bird's Head Peninsula and the Raja Ampat Islands, Indonesia (Odonata: Coenagrionidae). Odonatologica 43: 143-168.

Theischinger, G. & V.J. Kalkman 2014 Nososticta rufipes sp. nov. from Misool, with notes on the other Nososticta species on the Bird's Head Peninsula and the Raja Ampat, Indonesia (Zygoptera: Platycnemididae). International Journal of Odonatology 17: 217-222

 

2013

Dijkstra, K.-D.B., G. Bechly, S.M. Bybee, R.A. Dow, H.J. Dumont, G. Fleck, R.W. Garrison, M. Hämäläinen, V.J. Kalkman, H. Karube, M.L. May, A.G. Orr, D. Paulson, A.C. Rehn, G. Theischinger, J.W.H. Trueman, J. van Tol, N. von Ellenrieder & J. Ware 2013 The classification and diversity of dragonflies and damselflies (Odonata). In: Zhang, Z.-Q. (Editor). Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3703: 36-45.

Dijkstra, K.-D.B., & V.J. Kalkman 2013 The ‘African’ genus Argiagrion is a Brazilian Leptagrionspecies and the ‘Philippine’ Moroagrion a European Pyrrhosoma (Odonata: Coenagrionidae). International Journal of Odonatology 16: 189-191.

Dijkstra, K.-D.B., V.J. Kalkman, R.A. Dow, F.R. Stokvis & J. van Tol 2013 Redefining the damselfly families: a comprehensive molecular phylogeny of Zygoptera (Odonata). Systematic Entomology 39: 68–96 DOI: 10.1111/syen.12035

Kalkman, V.J. & A.G. Orr 2013 Field Guide to the damselflies of New Guinea. Brachytron 15: 3-120.

Kalkman, V.J. & G. Theischinger 2013 Generic revision of Argiolestidae (Odonata), with four new genera, International Journal of Odonatology 16: 1-52.

Kalkman, V.J., S.J. Richards & D.A. Polhemus 2013 Two new species of Pyrrhargiolestes, with a key to the males (Odonata: Argiolestidae), International Journal of Odonatology 16: 53-65.

Musters, K., V.J. Kalkman & A. van Strien 2013 Predicting rarity and trend of animals, plants and fungi using a universal list of traits and indicator groups. Ecology and Evolution: 3: 3401–3414 DOI:  10.1002/ece3.699

Kalkman, V.J., K.-D.B. Dijkstra, R.A. Dow, F.R. Stokvis & J. van Tol 2013 Out of Australia, aquatic insects reveal the Melanesian Arc System and East Papua Composite Terrane as pathway to the Malesian region (Odonata, Argiolestidae). PhD-thesis.

Orr, A.G., V.J. Kalkman & S.J. Richards 2014 Four new species of Palaiargia Förster, 1903 (Odonata: Platycnemididae) from New Guinea with revised distribution records for the genus. International Journal of Odonatology 16: 309-325.

Van Strien, A.J., T. Termaat, V.J. Kalkman, Prins, M. De Knijf, G. Gourmand A.-L., Houard, X. Nelson, B. Plate, C., Prentice, S. Regan, E., Smallshire, D. Vanappelghem, C., Vanreuse, W. 2013 Occupancy modelling as a new approach to assess supranational trends using opportunistic data: a pilot study for the damselfly Calopteryx splendens. Biodiversity Conservation 22: 673-686 

 

2012

Bilz, M., A. Nieto, S. Sánchez, K.N.A. Alexander, A. Cuttelod, V.J. Kalkman, E. Neubert, M. Seddon, C. van Swaay (2012) Invertebrates: our natural capital. In: Collen B, Böhm M, Kemp R & Baillie J.E.M. 2012 Spineless: status and trends of the world’s invertebrates. Zoological Society of London, United Kingdom. PDF

Dijkstra, K.-D.B. & V.J. Kalkman 2012 Phylogeny, classification and taxonomy of European dragonflies and damselflies (Odonata): a review. Organisms Diversity & Evolution 12: 209-227, DOI 10.1007/s13127-012-0080-8.

Kalkman, V.J., R.M.J.C. Kleukers & J. Tiago Tavares 2012 First well documented records ofOrthetrum trinacria for Greece and Turkey (Odonata: Libellulidae). Libellula: 31: 89-96.

Kalkman, V.J. & A.G. Orr 2012 The Australian monsoon tropics as a barrier for exchange of dragonflies (Insecta: Odonata) between New Guinea and Australia. Hydrobiologia 693: 55-70. DOI 10.1007/s10750-012-1086-0.

Orr, A.G., V.J. Kalkman & S.J. Richards 2012 A review of the new Guinean genus Paramecocnemis Lieftinck (Odonata: Platycnemididae), with the description of three new species. Australian Entomologist 39: 161-177.

Termaat, T. & V.J. Kalkman 2012 Basisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Brachytron 14: 75-186.

 

2011

De Knijf, G. U. Flenker, C. Vanappelghem, C.O. Manci, V.J. Kalkman & H. Demolder 2011 The status of two boreo-alpine species, Somatochlora alpestris and S. arctica, in Romania and their vulnerability to the impact of climate change Odonata: Corduliidae). International Journal of Odonatology 14: 111-126.

Kaize, J. & V.J. Kalkman 2011 Records of dragonflies (Odonata) from Kabupaten Asmat and Kabupaten Mappi (Papua, Indonesia). Suara Serangga Papua 2011 5: 99-107. 

Kalkman, V.J., G. Theischinger & S.J. Richards 2011 Dragonflies and damselflies of the Muller Range, Papua New Guinea. In: Richards. S.J. & B.G. Gamui (ed.) 2011. Rapid Biological Assessments of the Nakanai Mountains and the Upper Strickland Basin: surveying the biodiversity of Papua New Guinea's sublime karst enviroments. RAP Bulletin of Biological Assessment 60. Conservation International. Arlington, VA. PDF

Kalkman, V.J. & R.J.T. Villanueva 2011 A synopsis of the genus Rhinagrion with description of two new species from the Philippines (Odonata: Megapodagrionidae). International Journal of Odonatology 14: 11-31.   

Zhang, H., V.J. Kalkman & X. Tonga 2011 A synopsis of the genus Philosina with descriptions of the larvae of P. alba and P. buchi (Odonata: Megapodagrionidae).International Journal of Odonatology 14: 55 – 68.

 

2010

Balian, E. I.J. Harrison, H. Barber-James, S.H.M. Butchart, P.Chambers, J. Cordeiro, N. Cumberlidge, F. de Moor, C. Gascon, V.J. Kalkman, P.P. van Dijk, D. Yeo. 2010 A wealth of life, species diversity in freshwater systems. In: Mittermeier, R.A., T.A. Farrell, I.J. Harrison, A.J. Upgen, T.M. Brooks. Freshwater, the essence of life, Cemex conservation book series.

Kaize, J. & V.J. Kalkman 2010 On a collection of dragonflies (Odonata) from the Island of Mioswaar (Papua Barat, Indonesia). Suara Serangga Papua 5: 71-76.

Kalkman, V.J., C.Y. Choong, A.G. Orr & K. Schütte 2010 Remarks on the taxonomy of Megapodagrionidae with emphasis on the larval gills (Odonata). International Journal of Odonatology 13: 119-135. 

Kalkman, V.J. & K.D.P. Wilson 2010. Calilestes and Lestomima, junior synonyms of Rhipidolestes (Odonata: Megapodagrionidae). International Journal of Odonatology 13: 97-102. 

Kalkman, V.J., S.J. Richards & D.A. Polhemus 2010. Three new species of Argiolestes, with a key to the males of Argiolestes s. str. (Odonata: Megapodagrionidae). International Journal of Odonatology 13: 75-88, pls II, IIIa. 

Kalkman, V.J., J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S. Ferreira,M. Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlén. 2010. European Red List of Dragonflies. Luxembourg: Publications Office of the European Union. PDF

Kalkman, V.J., B. Odé & A.W. Gmelig Meyling 2010 Patronen in de Nederlandse biodiversiteit. – In: Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (redactie). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 318-338.

Kalkman, V.J., L. van Duuren, A.W. Gmelig Meyling & B. Odé 2010 Veranderingen in de Nederlandse biodiversiteit. – In: Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (redactie). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 339-354.

Kalkman, V.J. 2010 Odonata - libellen.  – In: Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (redactie). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 203-205.

Orr, A.G. & Kalkman, V.J. 2010 Arrhenocnemis parvibullis sp. nov. (Odonata: Platycnemididae), a new calicnemiine damselfly from Papua New Guinea, with a description of the female of A. amphidactylis Lieftinck, 1949. The Australian Entomologist 37: 137-146. 

Schouten, M.A., A. Barendregt, P.A. Verweij, V.J. Kalkman, R.M.J.C. Kleukers, H.J.R. Lenders & H.N. Siebel 2010 Defining hotspots of characteristic species for mutiple taxonomic groups in the Netherlands. Biodiversity and conservation 19: 2517-2536. 

Samraoui, B., J.B. Boudot, S. Ferreira, E. Riservato, M. Jović, V.J. Kalkman & W. Schneider 2010 The status and distribution of dragonflies. In: García, N., Cuttelod, A. and Abdul Malak, D. (eds.) (2010). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Northern Africa. Gland, Switzerland, Cambridge, UK, and Malaga, Spain : IUCN, 2010. PDF

Termaat, T., V.J. Kalkman, J.H. Bouwman 2010 Changes in the range of dragonflies in the Netherlands and the possible role of temperature change. BioRisk 5: 155–173. 

 

2009

Boudot, J.-P., V.J. Kalkman, M. Azpilicueta Amorín, T. Bogdanović, A. Cordero Rivera, G. Degabriele, J.-L. Dommanget, S. Ferreira, B. Garrigós, M. Jović, M. Kotarac, W. Lopau, M. Marinov, N. Mihoković, E. Riservato, B. Samraoui & W. Schneider 2009 Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula Supplement  9: 1-256.

Clausnitzer, V., V.J. Kalkman, M. Ram, B. Collen, J.E.M. Baillie, M. Bedjanič, W.R.T. Darwall, K.-D.B. Dijkstra, R. Dow, J. Hawking, H. Karube, E. Malikova, D. Paulson, K. Schütte, F. Suhling, R. Villanueva, N. von Ellenrieder & K. Wilson 2009 Odonata enter the biodiversity crisis debate: the first global assessment of an insect group. Biological Conservation 142: 1864-1869. 

Kalkman, V.J., H. van Mastrigt & S.J. Richards 2009 First records of dragonflies (Odonata) from the Foja Mountains, Papua Province, Indonesia. Suara Serangga Papua 4 (1) 14-18.

Kaize, J. & V.J. Kalkman, 2009 Records of dragonflies from kabupaten Merauke, Papua, Indonesia collected in 2007 and 2008 (Odonata). Suara Serangga Papua, 4 (2) 40-45. 

Schouten, M.A., P. A. Verweij, A. Barendregt, R. M. J. C. Kleukers, V. J. Kalkman, P. C. de Ruiter 2009 Determinants of species richness patterns in the Netherlands across multiple taxonomic groups. Biodiversity and Conservation, 18: 203-217. 

Riservato, E., J.P. Boudot, S. Ferreira, M. Jović, V.J. Kalkman, W. Schneider, B. Samraoui & A. Cuttelod 2009 The Status and Distribution of Dragonflies of the Mediterranean Basin.Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. vii + 33 pp. PDF

 

2008

Bouwman, J.H., V.J. Kalkman, G. Abbingh, E.P. de Boer, R.P.G. Geraeds, D. Groenendijk, R. Ketelaar, R. Manger & T. Termaat 2008 Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse libellen. Brachytron 11: 103-198

Collen, B., Ram, M., Dewhurst, N., Clausnitzer, V.J, Kalkman, V., Cumberlidge, N. and Baillie, J.E.M. 2008 Broadening the coverage of biodiversity assessments. In: J.-C. Vié, C. Hilton-Taylor and S.N. Stuart (eds). The 2008 Review of The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Gland, Switzerland. PDF

Darwall, W., K. Smith, D. Allen, M. Seddon, G. Mc Gregor Reid, V. Clausnitzer and V.J. Kalkman 2008 Freshwater biodiversity – a hidden resource under threat. In: J.-C. Vié, C. Hilton-Taylor and S.N. Stuart (eds.) The 2008 Review of The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland. 

Dingemanse, N.J. & V.J. Kalkman 2008 Changing temperature regimes have advanced the phenology of Odonata in the Netherlands. Ecological Entomology 33: 1-9. 

Dyatlova, E.S. & V.J. Kalkman 2008 Massive migration of Aeshna mixta and Sympetrum meridionale in the Ukrainian Danube delta (Odonata-Anisoptera: Aeshnidae, Libellulidae). Entomologische Berichten 68: 188-190. PDF

Dyatlova, E.S. & V.J. Kalkman 2008 The Odonata of southwestern Ukraine, with emphasis on the species of the EU Habitats Directive. Libellula 27: 275-290.

Kalkman, V.J. 2008 Argiolestes in the Bismarck Archipelago and the Solomon Archipelago. Notes on Old World Megapodagrionidae 2 (Odonata). International Journal of Odonatology 11: 43-57.

Kalkman, V.J. 2008 Records of dragonflies from Borme, Star Mountains, Papua, Indonesia (Odonata). Entomologische Berichten 68: 45-52

Kalkman, V.J. 2008 Taxonomy, behaviour,and habitat of Mesopodagrion and Sinocnemis. Notes on Old World Megapodagrionidae 3. (Odonata). International Journal of Odonatology 11: 185-193. 

Kalkman, V.J. 2008 Two new dragonflies from Yapen and Biak, Papua (Irian Jaya), Indonesia (Odonata). Zoologische Mededelingen 82: 81-89. 

Kalkman, V.J., V. Clausnitzer, K.-D.B. Dijkstra, A.G. Orr, D.R. Paulson & J. van Tol 2008 Global diversity of dragonflies (Odonata) in freshwater. In: Balian, E., K. Martens, C. Lévêque & H. Segers (Editors). A global assessment of animal diversity in freshwater. Hydrobiologica 595: 351-363

Weide, M. van der & V.J. Kalkman 2008 Some new records of dragonflies from Oman. Agrion 12: 52-54. 

2007

Kalkman, V.J. 2007 Argiolestes celebensis spec. nov. from Sulawesi, Indonesia (Odonata: Megapodagrionidae). Notes on old world Megapodagrionidae 1. Odonatologica 36: 295-299

Kalkman, V.J. 2007 Archboldargia scissorhandsi spec. nov from Papua, Indonesia (Odonata; Coenagrionidae). Odonatologica 36: 203-206.

Schouten, M.A., A. Barendregt, P.A. Verweij, V.J. Kalkman, R.J.M. Kleukers, H.J.R. Lenders & H.N. Siebel 2007 Representing biodiversity: spatial analysis of multi-taxon species composition in the Netherlands. In: Schouten, M.A. 2007. Patterns in biodiversity, spatial organisation of biodiversity in the Netherlands. Knag/Copernicus Institute, Utrecht.

 

2006

Kalkman, V.J. 2006 Key to the dragonflies of Turkey, including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran. Brachytron 10: 3-82

Kalkman, V.J. 2006 Genus and species text of Epallage, Pyrrhosoma, Ceriagrion, Anax, Onychogomphus, Paragomphus, Lindenia, Orthetrum, Brachythemis, Selysiothemis. In: Dijkstra & Lewington, Fieldguide to the dragonflies of Britain and Europe.

Kalkman, V.J. & P. Hope 2006 Türkiye’nin Kizböcekleri. In: Eken, G., Bozdoğan, M. İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y. (editörler) 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları I. [Key Biodiversity Areas of Turkey] Doğa Derneği, Ankara. 473pp.

Kalkman, V.J. & R.M.J.C. Kleukers 2006 Collecties: onmisbaar voor  biodiversiteitsonderzoek. De Levende Natuur 107: 252-255. 

Kalkman, V.J. & W. Lopau 2006 Identification of Pyrrhosoma elisabethae with notes on its distribution and habitat (Odonata: Coenagrionidae). International Journal of Odonatology 9: 175-184. PDF

Kalkman, V.J. & B. Koese 2006 Herontdekking van een populatie van de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii)  bij Venlo. Brachytron 9: 58-60

Kalkman, V.J. & G.J. van Pelt 2006 The distribution and flight period of the dragonflies of Turkey. Brachytron 10: 83-153

Kalkman, V.J. & G.J. van Pelt 2006 New records of rare or uncommon dragonflies in Turkey (Odonata). Brachytron 10: 154-162

Bouwman, J.H. & V.J. Kalkman 2006 Verspreiding van de libellen van de Habitatrichtlijn in Nederland. Brachytron 9: 3-13.

 

2005

Kalkman, V.J. 2005 On the distribution of the genus Ceriagrion Selys in the Balkan, with C. georgfreyi Schmidt new for Europe. Libellula Supplement 6: 25-32. 

Reemer, R., F. Kok, R.H. de Bruyne, V.J. Kalkman & H. Turin 2005 Suitability of different groups of terrestrial invertebrates for assessment of heterogeneity of terrestrial parts of lowland floodplains. Archiv für Hydrobiologie 155: 289-303. 

2004

Dijkstra, K.D.B. & V.J. Kalkman 2004 Een odonatologische exursie naar Zuid-Nederland, een halve eeuw later [An odonatological excursion to the southern Netherlands half a century later]. Entomologische Berichten 64: 157-161. 

Goudsmits, K. & V.J. Kalkman 2004 Zeldzame libellen in Nederland in 1999, 2000 en 2001, CWNO-mededeling 3 [Rare dragonflies in the Netherlands in 1999, 2000 and 2001, CWNO-reports 3]. Brachytron 8: 15-23.

Kalkman, V.J. 2004 Lindenia inkiti (Bartenev, 1929) a synonym of Lindenia tetraphylla(Vander Linden, 1825) (Anisoptera: Gomphidae). Notulae Odonatologicae 6(3): 34

Kalkman, V.J., A. Kop, M. Wasscher & G.J. van Pelt 2004 The dragonflies of the surroundings of lake Köyceğiz and the River Eşen, Muğla province, SW Turkey. Libellula supplement 5: 39-63. 

Kalkman, V.J., G.J. van Pelt, H.J. Dumont, A. Haritonov & M. Tailly 2004 Critical species of Odonata in Turkey, Iran and the Caucasus. In Clausnitzer, V. & R. Jödicke (eds), Guardians of the watershed. Global status of dragonflies: critical species, threat and conservation. International Journal of Odonatology 7: 139-147. 

Kalkman, V.J., W. Lopau & G.J. van Pelt 2004 Hitherto unpublished records of dragonflies from Turkey. – Libellula supplement 5: 65-166. 

Van Pelt, G.J. & V.J. Kalkman 2004 Research on dragonflies in Turkey: present status and future aims. – Libellula supplement 5: 167-192.

2003

Kalkman, V.J. & N. Th. Wasscher 2003 Zeldzame libellen in 1998, CWNO-mededeling 2. Brachytron 7: 15-22

Kalkman, V.J., M. Wasscher & G.J. van Pelt 2003 An annotated checklist of the Odonata of Turkey. Odonatologica 32(3): 215-236

2002

Kalkman, V.J. & J.T. Smit 2002 Platycnemis subdilitata Sel. new to the Canary Islands? (Zygoptera: Platycnemididae). Notulae-Odonatologicae 5 (10): 128.

Kalkman, V.J., G.A. van Duinen, H. Esselink & J.T. Kuper 2002 New records of Odonata from Estonia, with notes on breeding in the Baltic Sea and on species assemblages of raised bog systems. Notulae-Odonatologicae 5 (10): 120-125.

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (Editors K.-D.B. Dijkstra, V.J. Kalkman, R. Ketelaar & M.J.T. van der Weide) 2002 De Nederlandse libellen (Odonata) [The Dutch dragonflies (Odonata)]. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey, Leiden. 1-440.

 

2001

Dijkstra, K.-D.B. & V.J. Kalkman 2001 Early spring records of Odonata from southern Turkey, with special reference to the sympatric occurrence of Crocothemis erythraea (Brullé) and C. servilia (Drury) (Anisoptera: Odonata). Notulae Odonatologicae, 5: 85-88. 

Kalkman, V.J. & N.J. Dingemanse 2001 Het voorkomen van de kleinvlekkige en grootvlekkige vorm van de Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) in Nederland [The occurence of the form interlineata and the typical form of Aeshna subarctica elisabethae in The Netherlands. Brachytron 5: 15-18

2000

Kalkman, V.J. & K.-D.B. Dijkstra 2000 The dragonflies of the Bialowieza area, Poland and Belarus (Odonata). Opuscula zoologica fluminensia, 185: 1-19

Kalkman, V.J. 2000 Records on the dragonfly fauna of northwestern Albania (Odonata). Libellula, 19 (1-2): 107-111. 

Kalkman, V.J., P. Edelaar & M.A.A.M. van Trigt 2000 De voortplantingbiotoop van de Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in Nederland [The breeding habitat of Somatochlora flavomaculata in the Netherlands. Brachytron 4: 28.

1999

Kalkman, V.J. & R. Ketelaar 1999 [Interesting new records of Odonata in The Netherlands in 1998]. Nederlandse Faunistische Mededelingen, 8: 85-88.

Kalkman, V.J. 1999 [Migration of the hover fly Episyrphus balteatus on Falsterbo.]. Amoeba 73: 7-9.

Kalkman, V.J. 1999 De Danske guldesmede (Book review). Brachytron 3: 30.

Rutten, A. & V.J. Kalkman 1999 Eerste bewezen voortplanting van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum (Selys)) in Nederland. [First evidence for succesfull reproduction of Sympetrum depressiusculum in the Netherlands]. Brachytron 3: 29-30.

1998

Dijkstra, K.-D.B., D. Groenendijk & V.J. Kalkman 1998 Voorpost van het zuiden: de libellen van de Nedrelandse Sint Pietersberg [Odonata of the Dutch St. Pietersberg.]. Brachytron, 2: 23-27.

Zekhuis, M.J. & D. Tempelman [Eds] With contributions from: T. Bino, P. Defos du Rau, V.J. Kalkman, H. van Kleef, F. Willems, & E. van Winden 1998. Breeding birds of the Albanian wetlands, spring 1996 WIWO-Report 64: 1-143.

1997

Dingemanse, N.J. & V.J. Kalkman 1997 Het onderscheid tussen Aeshna subarctica enAeshna juncea (L.) in Nederland [Separating adult Aeshna subarctica Walker from Aeshna juncea (L.) in the Netherlands]. Brachytron, 1 (2): 35-39

1995

Ketelaar, R. & V.J. Kalkman 1995 [Observations on butterflies in Luxembourg]. Amoeba, 69 (3): 116-122.

Wasscher, M., R. Ketelaar, M. van der Weide, A. Stroo, V.J. Kalkman, N. Dingemanse, H. Inberg, I. Tieleman 1995 [Distribution status of Dutch dragonflies.]. Stichting European Invertebrate Survey-Nederland. Leiden. 1995: 1-80.

1993

Kalkman, V.J. & A. Stroo 1993 [Manual Dutch Dragonfly mapping sheme.]. Jeugdbondslibellenproject, Utrecht.

 

 

5000-soortenjaar 2018

Kan je in een jaar 5000 planten en dieren vinden in de Hollands Duinen? Het antwoord was ja!

Artikel Trouw: augustus 2018

Artikel Trouw: januari 2019

 

5000speciesyear

 Species accumulation curve during the all species inventory of the national park Hollandse Duinen

 

Bhutan in het nieuws

Bionieuws bestede aandacht aan de in november 2018 gehouden DNA-barcode workshop in Bhutan. Voor pdf van het artikel:

BionieuwsBhutan

 

Beeldherkenning in beeld

Artikel Volkskrant over ontwikkeling automatische cemeraval voor insecten

Artikel Bionieuws over beeldherkenning en veldbiologie

Cameraval