Jump to content Jump to navigation

André van Loon

Drs. A.J. (André) van Loon, Research associate EIS Kenniscentrum Insecten - Biodiversity Discovery

Contact

Email: andre.vanloon@naturalis.nl
Phone: +31 (0)71-75 19 314
Room number: 1st floor, Vondellaan 55

Research

Research interest

Faunistics, ecology and taxonomy of ants (Formicidae)

My interest in ants dates from my biology education at the VU University in Amsterdam, when I became involved in the research projects of Koos Boomsma. In that period I studied the distribution ecology of ants on the Waddensea island Schiermonnikoog. In 1988, I stayed for two months in Budapest, Hungary,to study the distribution of a strange ant in a Budapest suburban area that appeared to displace other ant species that occurred there. It turned out to be an – at the time – unknown species, probably introduced with (potted) plant material. This ant is now known as Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990. Due to transport by man through plant material, potted plants and soil this species has now turned up as an alien species in many European cities and towns, and behaving in many instances as an invasive tramp species causing sometimes major local problems. In 2009 it became clear that the species also occurs in the Netherlands since several decades, probably introduced in the early 1960s (Van Loon 2009).

Activities at EIS Kenniscentrum Insecten

In 1992-1993, I worked at European Invertebrate Survey (EIS-Nederland) (now EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) for the atlas project Dutch Aculeata and started to build a database with distribution records of ants (Formicidae) by recording ant specimens in the various Dutch natural history collections (both museum and private collections) and processing my own field data and those from other observers. Since that time I am the co-ordinator of the ants working group of EIS-Nederland. The Aculeata atlas project took a long time and was split into two parts and in 2004 the first distribution atlas (aculeate wasps and ants) was published in the Dutch Fauna (Nederlandse Fauna/Natuur van Nederland) series published by Naturalis: Nederlandse Fauna 6: De wespen en mieren van Nederland / The wasps and ants of the Netherlands (M. Reemer, A.J. van Loon & T.M.J. Peeters (eds.), 2004). The second part, on the Dutch bee fauna was published in 2012: Natuur van Nederland 11: De Nederlandse bijen / The bees of the Netherlands (T.M.J. Peeters et al., 2012).

From 1998 I have worked at EIS-Nederland as database manager for the various invertebrate animal groups and supporting the production of EIS publications such as distribution atlasses, newsletters and the journal Nederlandse Faunistische Mededelingen e.d. (editing, DTP, preparing distribution maps etc.).

For Naturalis I acted as series editor of volume 9 of the series Dutch Fauna: The amphibians and reptiles of the Netherlands (R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft & RAVON (eds.), 2009); of volume 10: The biodiversity of the Netherlands (J. Noordijk, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (eds.), 2010); of volume 11: The bees of the Netherlands (T.M.J. Peeters et al., 2012); and of volume 12: Atlas of the Dutch mammals (S. Broekhuizen et al., 2016).

Furthermore I am involved in EIS projects and issues on ants and as validator of photographs (ants and birds) for Nederlands Soortenregister.

(in Dutch)

Faunistiek, oecologie en taxonomie van mieren (Formicidae)

De interesse in mieren dateert uit mijn studietijd biologie (VU), toen ik bij het onderzoek van Koos Boomsma betrokken raakte en onderzoek heb verricht aan de verspreidingsoecologie van mieren op Schiermonnikoog. In 1988 heb ik twee maanden in Boedapest, Hongarije, verbleven om verspreidingsonderzoek te doen aan een vreemde mier die daar in een buitenwijk alle bestaande mierensoorten aan het verdringen was. Het bleek een op dat moment nog onbekende, waarschijnlijk met plantenmateriaal geïntroduceerde soort: Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990. De soort is dankzij transport door de mens middels plantenmateriaal, potplanten en grond inmiddels  in allerlei andere West-Europese steden als exoot opgedoken en is op veel plaatsen een serieuze plaagsoort. In 2009 werd duidelijk dat de soort ook al decennialang in Nederland voorkomt (Van Loon 2009).

Werkzaamheden bij EIS Kenniscentrum Insecten

In 1992-1993 was ik bij EIS-Nederland (thans EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) werkzaam in het kader van het atlasproject Nederlandse Aculeaten en ben ik begonnen om het EIS-gegevensbestand van de mieren (Formicidae) op te bouwen middels het opnemen van de collecties van de Nederlandse musea en particulieren en het verwerken van binnengekomen recente gegevens van mijzelf en andere waarnemers. Sinds die tijd ben ik ook coördinator van de EIS-werkgroep Mieren. Het atlasproject Nederlandse Aculeaten bleek een project van de lange adem en is in de loop van de tijd opgesplitst in een aantal deelprojecten, maar eind 2004 was het eerste resultaat beschikbaar, Nederlandse Fauna 6: De wespen en mieren van Nederland (M. Reemer, A.J. van Loon & T.M.J. Peeters (red.), 2004). Het tweede deel, over de Nederlandse bijen, werd gepubliceerd in 2012: Natuur van Nederland 11: De Nederlandse bijen (T.M.J. Peeters et al., 2012).

Vanaf 1998 ben ik weer bij EIS-Nederland werkzaam, t.b.v. het beheer van de verschillende EIS-gegevensbestanden en ter ondersteuning bij de totstandkoming van EIS-publicaties zoals verspreidingsatlassen, EIS-Nieuwsbrief en Nederlandse Faunistische Mededelingen e.d. (redactie, DTP, voorbereiding van verspreidingskaarten en andere illustraties) en bureauadministratie.

Voor Naturalis was ik eindredacteur van deel 9 van de boekenserie Nederlandse Fauna: De amfibieën en reptielen van Nederland (R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft & RAVON (red.), 2009); van deel 10: De Nederlandse biodiversiteit (J. Noordijk, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (red.), 2010); van deel 11: De Nederlandse bijen (T.M.J. Peeters et al., 2012); en van deel 12: Atlas van de Nederlandse zoogdieren (S. Broekhuizen et al., 2016).

Daarnaast houd ik me bezig met mieren-onderwerpen die bij EIS aan de orde komen, alsmede met de validatie van foto's (mieren en vogels) voor het Nederlands Soortenregister.

Keywords

aves, formicidae

Current research topics

Faunistics of ants (Formicidae) in the Netherlands.

Collaborations

Ants (Formicidae)

  • Chair of Mierenwerkgroep, Section Formicidae of the Nederlandse Entomologische Vereniging.

Birds (Aves)

  • Member of Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA)
  • Managing & production editor of the bimonthly magazine Dutch Birding

Teaching

Courses

Not applicable.

Available student projects

Publications

Naturalis repository

Ants – Formicidae

Boomsma, J.J. & A.J. van Loon 1982. Structure and diversity of ant communities in successive coastal dune valleys. Journal of Animal Ecology 51: 957-974.

Loon, A.J. van, J.J. Boomsma & A. Andrásfalvy 1990. A new polygynous Lasius species (Hymenoptera; Formicidae) from Central Europe. I. Description and general biology. Insectes Sociaux 37: 348-362.

Boomsma, J.J., A.H. Brouwer & A.J. van Loon 1990. A new polygynous Lasius species (Hymenoptera; Formicidae) from Central Europe. II. Allozymatic confirmation of the species status and social structure. Insectes Sociaux 37: 363-375.

Loon, A.J. van & A.A. Mabelis 1996. Flora en fauna 2030 Fase III. Deelrapport mieren. Mededelingen EIS-Nederland 83, Leiden. 34 p.

Vierbergen, G., A.J. van Loon, G. Versluys, N.H.W. Willems & M.J. Zijlstra 2000. Nesten van de reuzenmier Camponotus ligniperda in het noordwesten van haar verspreidingsgebied (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 11: 13-18.

Boer, P., W. Deconinck, A.J. van Loon & F. Vankerkhoven 2003. Lijst van mieren (Hymenoptera: Formicidae) van België en Nederland, hun Nederlandse namen en hun voorkomen. Entomologische Berichten, Amsterdam 63: 54-58.

Peeters, T.M.J, C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis 2004. De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV-Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Loon, A.J. van 2004a. Biologie van mieren. In: Peeters, T.M.J, C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV-Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 97-106.

Loon, A.J. van 2004b. Formicidae - mieren. In: Peeters, T.M.J, C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV-Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 227-263. 

Loon, A.J. van 2006. Mieren (Formicidae). In: Weeda, E.J., W.A. Ozinga & G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, Diversiteit hoog houden. Bouwstenen voor een geïntegreerd natuurbeheer.Alterra-rapport 1418: 143-144, 244.

Loon, A.J. van 2008. Mieren - Formicidae. In: Kalkman, V.J. (red.), De soorten vanhet leefgebiedenbeleid. EIS-rapport 2008-04, European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 171-190.

Loon, A.J. van 2009. Risicoanalyse van de plaagmier Lasius neglectusEIS-rapport 2009-03, European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Loon, A.J. van 2009. De plaagmier Lasius neglectus in Nederland. Dierplagen Informatie 4-2009: 8-9.

Mabelis, A.A., A.J. van Loon & W. Dekoninck 2010. Verovert de plaagmier Nederland? Entomologische Berichten, Amsterdam 70: 30-36.

Loon, A.J. van, P. Boer & J. Noordijk 2010. Formicidae - Mieren. In: Noordijk, J., R.M.J.C.Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (redactie), De Nederlandse biodiversiteit. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden: 276-278

Loon, A.J. van 2011. Nomenclatuur is soms ingewikkelder dan het lijkt! Forum Formicidarum 9 (1/3) [2008]: 17-19. 

Loon, A.J. van & J. Noordijk 2011. Reuzenmieren in Nederland. Nature Today 28 juli 2011, https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14641

Loon, A.J. van 2012. De plaagmier Lasius neglectus in Nederland. Forum Formicidarum 10 (1/3) [2009]: 2-6.

Loon, A.J. van 2012. Mieren in Nederland: de databank van EIS en de Nederlandse soorten na de atlas. Forum Formicidarum 10 (1/3) [2009]: 10-17. 

Loon, A.J. van 2012. MWG-excursie in Malden en Gennep (LI) op 2 juli 2011. Forum Formicidarum 11 (1/3) [2010]: 8-11. 

Loon, A.J. van 2012. Een andere naam voor het heidedraaigatje. Forum Formicidarum 11 (1/3) [2010]: 12.

Loon, A.J. van 2013. De plaagmier in Nederland. Nature Today 12 juni 2013, https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19337

Noordijk, J., J. Hermans & A.J. van Loon 2013. Terreinbeheer voor mieren (Hymenoptera: Formicidae) in het Nationaal Park De Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad 102: 266-270.

Noordijk, J., A.J. van Loon, K. Gigengack, G.R. van Hengel & M. Hemminga 2013. Mierenwerkgroepexcursie naar de Noardlike Fryske Wâlden in juli 2013. Forum Formicidarum 14 (2): 11-15.

Mabelis, A.A., J. Noordijk & A.J. van Loon 2013. Stronk- en satermieren in het Eerder Achterbroek (Formicidae: Formica truncorum, F. exsecta, F. pressilabris). Forum Formicidarum 14 (3): 6-14.

Loon, A.J. van 2013. Mierenwerkgroepexcursie in zuidwestelijk Noord-Brabant op 7 september 2013. Forum Formicidarum 14 (3): 15-18.

Boer, P., M.P. Berg, J. Noordijk & A.J. van Loon 2014. De gewone compostmier Hypoponera punctatissima in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 74: 53-59.

Loon, A.J. van & A.A. Mabelis 2014. Nogmaals de Schoorlse stronkmieren. Forum Formicidarum 15 (1): 6-7.

Loon, A.J. van & J. Noordijk 2014. Een nieuwe mierenatlas, oproep tot het doorgeven van waarnemingen. Forum Formicidarum 15 (1): 12-13.

Noordijk, J., A.J. van Loon & M. Hemminga 2014. Werkbeschrijving verplaatsing van spoorbielzen met nest van de zwarte reuzenmier op station Schin op Geul. EIS-rapport 2014-03, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Loon, A.J. van & M. Verschoor 2014. Gerooide wijnstokken met zwarte reuzenmier. Nature Today 25 augustus 2014, https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=20094

Noordijk, J. & A.J. van Loon 2014. De mierenfauna van het Platte Bosch en twee andere Zuid-Limburgse terreinen. Forum Formicidarum 15 (2): 9-14.

Loon, A.J. van 2015. MWG-excursie naar Friesland op 19 september 2015. Forum Formicidarum 16 (3): 12-14.

Noordijk, J. & A.J. van Loon 2015. Mieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor en na de enorme groei van de damhertpopulatie. EIS-rapport 2015-05, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Colijn, E.O. & A.J. van Loon (red.) 2016. De biodiversiteit van het Merkske. – Rapport EIS2016-04, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Loon, A.J. van & J. Noordijk 2016. Komt de amazonemier nog voor in ons land? Nature Today 18 juli 2016, https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22857.

Loon, A.J. van 2016. MWG-excursie naar de veenkoloniën in Drenthe op 9 juli 2016. Forum Formicidarum 17 (2): 6-7.

van Loon, A.J. van & J. Noordijk 2016. Hebben damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen effect op de mierenfauna? Forum Formicidarum 17 (2): 8-14. 

Loon, A.J. van & J. Noordijk 2016. Komt de amazonemier nog voor in ons land? Oproep tot medewerking. Forum Formicidarum 17 (2): 17-20. 

Loon, A.J. van, J. Noordijk & M. Verschoor 2016. Import van de zwarte reuzenmier (Hymenoptera: Formicidae: Camponotus vagus) met wijnstokken. Entomologische Berichten 76: 197-198.

Noordijk, J., P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks 2017. Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak. De Levende Natuur 118: 134-135.

Noordijk, J., A.J. van Loon & R. Morssinkhof 2017. Een nieuwe mier voor de fauna van Nederland: Formica lemani (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 77: 234-237.

van Loon, A.J. van & M. Cillessen 2017. Verslag van de MWG-studiedag op 18 maart 2017. Forum Formicidarum 18 (2): 14-17.

Noordijk, J., A.J. van Loon & A.A. Mabelis 2017. De bijzondere mierenfauna van De Borkeld (Rijssen-Holten, Overijssel). Forum Formicidarum 18 (2): 18-26.

van Loon, A.J. van & J. Noordijk 2017. Verslag van de MWG-excursie naar de Plateaux op 26 augustus 2017. Forum Formicidarum 18 (3): 3-7.

van Loon, A.J. van  2017. Boekbespreking: Ants of Southern Africa – the ant book for all (door Peter Slingsby 2017). Forum Formicidarum 18 (3): 13-14.

Boer, P., J. Noordijk & A.J. van Loon 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptera: Formicidae). EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden. 

Noordijk, J. & A.J. van Loon 2018. Een nieuwe verspreidingsatlas van de Nederlandse mieren. Forum Formicidarum 19 (1): 18-23.

Loon, A.J. van 2018. Miereninteracties in beeld I. Forum Formicidarum 19 (2): 3-4.

Loon, A.J. van 2018. MWG-excursie naar Staelduinsche Bos en Hoek van Holland. Forum Formicidarum 19 (2): 6-9.

Bakker, F.A.A, J. Noordijk, A.J. van Loon & P. Boer 2018. Exotische mieren voor de Naturalis-collectie. Forum Formicidarum 19 (3): 24-26.

Noordijk, J., P. Boer & A.J. van Loon 2019. Bedreigde mierensoorten. Vakblad Natuur Bos Landschap 151: 16-19.

 

Vogels

Loon, A.J. van 1982. Trek van de Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides in West-Europa. Limosa 55: 139-140.

Loon, A.J. van, T.M. van der Have & J.W.M. van de Staaij 1982. Noordse Boszanger op Schiermonnikoog in oktober 1982. Dutch Birding 4: 133-135.

van den Berg, A B, A.J. van Loon & G.J. Oreel (redactie) 1990. Vogels nieuw in Nederland. Zomer & Keuning, Ede.

Loon, A.J. van 1991. Mystery photograph 39: Willow Warbler. Dutch Birding 13: 67-69.

Loon, A.J. van 1992, 1993. [Sections on plumages, measurements & geographical variation of Phylloscopus warblers (Sylviidae), Muscicapa and Ficedula flycatchers (Muscicapidae), Aegithalos caudatus (Aegithalidae), Certhia familiaris & Certhia brachydactyla (Certhiidae)]. In: Cramp, S. & C.M. Perrins (editors), Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa The birds of the Western Palearctic, volume 6 & 7. Oxford University Press, Oxford.

Jukema, J. & A.J. van Loon 1993. Mystery photograph 50: Possible hybrid Barred x Garden Warbler. Dutch Birding 15: 27.

Conings, A.M.E. & A.J. van Loon 1994. Maskergors op Schiermonnikoog in oktober 1993. Dutch Birding 16: 119-121.

Loon, A.J. van 1995. [Sections on plumages & measurements of Larus crassirostris and Ducula concinna]. In: Higgins, P.J. & S.J.J.F.Davies (editors), Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic birds,volume 3, Snipe to pigeons. Oxford University Press, Oxford.

Shirihai, H., C.S. Roselaar, A.J. Helbig, P.H. Barthel & A.J. van Loon 1995. Identification and taxonomy of large Acrocephalus warblers. Dutch Birding 17: 229-239.

Loon, A.J. van 2000a. DB Actueel: Golden-spectacled warbler systematics continued. Dutch Birding 22: 248.

Loon, A.J. van 2000b. DB Actueel: New species of bush-warbler. Dutch Birding 22: 248.

Aa, M. van der & A.J. van Loon 2000. DB Actueel: Izabeltapuit op Schiermonnikoog. Dutch Birding 22: 319.

Berg, A.B. van den, A.J. van Loon & A. McGeehan 2000. Aalscholver met kenmerken van Grote Aalscholver te Heel in februari 2000. Dutch Birding 22: 21-25.

Loon, A.J. van 2001a. DB Actueel: New species of flycatcher. Dutch Birding 23: 61.

Loon, A.J. van 2001b. DB Actueel: New species of barbet. Dutch Birding 23: 61.

Loon, A.J. van 2001c. DB Actueel: New species of laughingthrush. Dutch Birding 23: 172.

Loon, A.J. van & G.O. Keijl 2001. Blyth's Reed Warbler at Nieuwegein in June-July 1998. Dutch Birding 23: 83-85.

Moerbeek, D.J., R. Slaterus, M.L. van der Aa & A.J. van Loon 2002. Izabeltapuiten te IJmuiden in september 2000 en op Schiermonnikoog in oktober 2000. Dutch Birding 24: 7-11.

Loon, A.J. van 2002a. DB Actueel: Further new species in 2001. Dutch Birding 24: 71-72.

Loon, A.J. van 2002b. DB Actueel: New species of hawk-owl. Dutch Birding 24: 396.

Loon, A.J. van 2002c. DB Actueel: A seventh species of Certhia treecreeper. Dutch Birding 24: 396.

Speek, G. & A.J. van Loon 2002. Determinatie en de documentatie ervan. Op het Vinkentouw 96: 1-14.

Vliet, R. van der & A.J. van Loon 2002. De werkwijze van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Op het Vinkentouw 96: 15-22. 

Loon, A.J. van 2003. DB Actueel: New species of parrot. Dutch Birding 25: 76.

Sangster, G., A.B. van den Berg, A.J. van Loon & C.S. Roselaar 2003. Dutch avifaunal list: taxonomic changes in 1999-2003. Ardea 91: 279-285.

Loon, A.J. van 2005a. DB Actueel: Two new owl species. Dutch Birding 27: 81.

Loon, A.J. van 2005b. DB Actueel: New species of nightjar. Dutch Birding 27: 152.

Loon, A.J. van 2005c. DB Actueel: Two new species of tapaculo. Dutch Birding 27: 362-363.

Loon, A.J. van 2005d. Ringonderzoek aan zangvogels. In: Stuurgroep Avifauna Schiermonnikoog (redactie) 2005, Vogels van Schiermonnikoog, gezien – geteld – opgetekend (onder eindredactie van A.J. van Loon & R. Mooser). Uniepers, Abcoude: 54-68.

Stuurgroep Avifauna Schiermonnikoog (redactie) 2005. Vogels van Schiermonnikoog, gezien geteld opgetekend (onder eindredactie van A.J. van Loon & R. Mooser). Uniepers, Abcoude.

Roselaar, C.S., A.B. van den Berg, A.J. van Loon & E. Maassen 2006. Siberische Sprinkhaanzangers in Noord-Holland in september 2002-05. Dutch Birding 28: 273-283.

de Knijff, P. & A.J. van Loon 2007. DB Actueel: De Vale Braamsluiper van Groningen. Dutch Birding 29:136-137.

Dorzhiev,Ts.Z, A.J. van Loon, J.B.T. Elfrink, E.J. Harinck & V.M. Dashanimaev 2006. [About unsually intensive migration of Crested Honey-buzzard (Pernis ptilorhyncus) in southern Pribaikalye in June 2006.] Siberian Ornithology 4: 244-246. [In Russian.]

Loon, A.J. van 2007a. DB Actueel: New species of bush-warbler. Dutch Birding 29: 72.

Loon, A.J. van 2007b. DB Actueel: New species of hanging-parrot. Dutch Birding 29: 72.

Loon, A.J. van 2007c. DB Actueel: New species of liocichla. Dutch Birding 29: 72-73.

Loon, A.J. van, H. Luten & Jan Westera 2007. DB Actueel: Broedende Kleine Vliegenvanger op Schiermonnikoog? Dutch Birding 29: 272.

Loon, A.J. van 2008a. DB Actueel: New species of twistwing. Dutch Birding 30: 60.

Loon, A.J. van 2008b. DB Actueel: New species of smokey honeyeater. Dutch Birding 30: 60.

Loon, A.J. van 2008c. DB Actueel: New species of puffleg hummingbird. Dutch Birding 30: 60.

Loon, A.J. van 2009. DB Actueel: More recently described bird species. Dutch Birding 31: 71-72.

Sangster G., A.B. van den Berg, A.J. van Loon & C.S. Roselaar 2009. Dutch avifaunal list: taxonomic changes in 2004-2008. Ardea 97: 373-381.

Loon, A.J. van 2010. DB Actueel: Recently described bird species. Dutch Birding 32: 71-72. 

Crochet, P.-A., L. Raty, G. De Smet, B. Anderson, P.H. Barthel, J.M. Collinson, P.J. Dubois, A.J. Helbig, F. Jiguet, E. Jirle, A.G. Knox, P. Le Maréchal, D.T. Parkin, J.-M. Pons, C.S. Roselaar, L. Svensson, A.J. van Loon & P. Yésou 2010. AERC TAC’s Taxonomic Recommendations. July 2010. Available online at www.aerc.eu/tac.html.

Crochet, P.-A., P.H. Barthel, H.-G. Bauer, A.B. van den Berg, E. Bezzel, J.M. Collinson, C. Dietzen, P.J. Dubois, J. Fromholtz, A.J. Helbig †, F. Jiguet, E. Jirle, A.G. Knox, T. Krüger, P. Le Maréchal, A.J. van Loon, M. Päckert, D.T. Parkin, J.-M. Pons, L. Raty, C.S. Roselaar, G. Sangster, F.D. Steinheimer, L. Svensson, T. Tyrberg, S.C. Votier & P. Yésou 2011. AERC TAC’s Taxonomic Recommendations. 2011 report. Available online at www.aerc.eu/tac.html

Loon, A.J. van 2011. DB Actueel: Recently described bird species. Dutch Birding 33: 73-74.

Loon, A.J. van 2012. DB Actueel: New bird species described in 2011. Dutch Birding 34: 74-75. 

Loon, A.J. van 2013. DB Actueel: New bird species described in 2012. Dutch Birding 35: 65-67.

Loon, A.J. van 2014. DB Actueel: New bird species described in 2013. Dutch Birding 36: 70-72.

Loon, A.J. van 2015. DB Actueel: New bird species described in late 2013 and 2014. Dutch Birding 37: 67-68.

Ławicki, Ł. & A.J. van Loon 2016. DB Actueel: New bird species described in 2015. Dutch Birding 38: 262-263.

Ławicki, Ł. & A.J. van Loon 2017. DB Actueel: New bird species described in 2016. Dutch Birding 39: 142-143.

Nieboer, E., K. Kraaijeveld & A.J. van Loon 2017. Verandering in de timing van de najaarstrek van de Fitis op Schiermonnikoog in 1969-2010. Limosa 90: 72-76.

Mooser, R. & A.J. van Loon 2017. Vogels van Schiermonnikoog – aanvulling 1.0, december 2017. http://www.vogelringschier.nl/avifauna.html.

Ławicki, Ł. & A.J. van Loon 2018. DB Actueel: New bird species described in 2017. Dutch Birding 40: 139-140.

 

Varia

Nieukerken, E.J. van & A.J. van Loon (redactie) 1995. Biodiversiteit in Nederland. Nationaal Natuurhistorisch Museum & KNNV-Uitgeverij, Leiden.

Noordijk, J, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (redactie) 2010. De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.


Please contact the author when you are interested in one of the articles above and it is not available online or in the repository.