Jump to content Jump to navigation

Privacy

Naturalis Biodiversity Center (from now on: Naturalis) attaches great importance to a careful treatment of personal data. Naturalis carefully manages and secures personal information. In the privacy statement below, we explain which information we collect and use, and for which purpose. Our complete privacy policy is only available in Dutch.

Privacy statement Naturalis

gepubliceerd op: 24 mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Naturalis
Naturalis is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Naturalis verwerkt in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere dienstverleners en/of leveranciers.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:


Doeleinden
Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:


Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Rechtsgrond
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij persoongegevens op grond van toestemming van de betrokkene, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen en/of voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten en/of aangevraagde diensten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER.

Cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics om anoniem het gebruik van onze website te analyseren.

Beveiligen en bewaren
Naturalis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de vergaande inspanningen van Naturalis kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele verklaring vind u op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Naturalis uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Inzage en wijzigen van gegevens
Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. U kunt ook contact opnemen via het contactformulier voor een dergelijk verzoek, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Naturalis. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens Naturalis
Stichting Naturalis Biodiversity Center
Postbus 9517
2300 RA Leiden